Organisaatio

Organisaatio pääsivu

Lääkealan virastona Fimealla on kolme keskeistä lakisääteisten tehtävien muodosta Fimean vuosi 2022 lukuina. maa roolia

1. Elinkeinoelämälle palveluja tuottava julkisen palvelutehtävän virasto

Fimea valvoo myyntilupajärjestelmän avulla, että Suomen lääkemarkkinoilla olevat ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet täyttävät niille asetetut teho-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Fimea vastaa lääketehtaiden, lääke­tukkukauppojen ja apteekkien toimilupa-asioista. Varmistamme tarkastustoiminnallamme markkinoilla olevien lääkkeiden valmistuksen ja jakelun asianmukaisuuden, saatavuuden ja käyttäjäturvallisuuden.

2. Ohjaustoimintaa harjoittava valvontavirasto

Fimea edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutkimusta.

3. Kehittämisvirasto

Fimea edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutkimusta. Fimea tuottaa ja välittää riippumatonta ja ajantasaista tietoa lääkkeistä ja niiden käytöstä terveydenhuollon ammattilaisille, lääkkeiden käyttäjille ja väestölle. Arvioimme lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa sekä koordinoimme lääkealan tutkimusta lääkkeisiin liittyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Organisaatio

Fimean päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Fimealla on työskentelypisteet myös Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Fimean toiminnot jaetaan neljään vastuualueeseen, joiden alle toimintakokonaisuudet on ryhmitelty: Myyntiluvat, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Valvonta ja saatavuus sekä Yhteiset palvelut. Näiden lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivat Tieto- ja kehittämispalvelut sekä Viestintäpalvelut. 

Valvonta ja saatavuus -vastuualue jakautuu kolmeen yksikköön: saatavuus ja laboratorio -yksikkö, luvat ja tarkastukset -yksikkö sekä lääkinnälliset laitteet -yksikkö. Myyntiluvat-vastuualue jakautuu neljään yksikköön: regulatoriset prosessit -yksikkö, kliinis-farmakologinen yksikkö, farmaseuttis-biologinen yksikkö sekä eläinlääkeyksikkö. Yhteiset palvelut -vastuualue jakautuu neljään yksikköön: henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, asiakirjahallinto sekä oikeudelliset palvelut.