Iäkkäiden lääkehoito

Iäkkäiden lääkehoito

Ikääntyessä lääkehoitoa vaativat pitkäaikaiset sairaudet usein lisääntyvät. Käytössäsi voi siis olla monia lääkkeitä. Oikein toteutettuna useiden lääkkeiden käyttäminen on kuitenkin turvallista. On hyvä tehdä lista käytössä olevista lääkkeistä - muista kirjata myös käyttämäsi itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet. Kun asioit terveydenhuollossa, näytä lääkityslista sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Hän osaa arvioida listan perusteella, onko lääkityksesi kunnossa ja sopiiko mahdollinen uusi lääke osaksi muuta lääkehoitoasi.

Ikäännyttäessä elimistö vanhenee ja lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua. Aikaisemmin sopinut lääke ei välttämättä enää olekaan paras vaihtoehto. Pitkään käytössä olleesta lääkkeestäkin voi ilmetä uusia haittavaikutuksia. Iäkkäille tyypillisiä lääkehaittoja ovat huimaus, lihasheikkous, suun kuivuminen, ummetus, tokkuraisuus ja väsymys. On siis hyvä tarkkailla lääkkeiden vaikutuksia ja omaa vointia. Kerro havaitsemistasi muutoksista lääkärille tai apteekissa. Saat terveydenhuollon ammattilaisilta neuvontaa, miten lääkehoitosi saadaan toteutettua turvallisesti, mitkä ovat sopivia lääkkeitä ja mikä on oikea annos lääkkeelle.

Lääkehoitosi onnistumista edistää, kun:

  • pidät yllä ajantasaista listaa lääkityksestäsi. Kirjaa lääkityslistaan lääkkeen nimi, annos ja mihin tarkoitukseen lääkettä käytät. Kirjoita listaan paitsi reseptilääkkeet myös käyttämäsi itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet. Voit tehdä listan käsin paperille tai käyttää siihen tarkoitettuja valmiita nettipohjia tai kännykkäohjelmia.
  • seuraat sairauttasi säännöllisesti omamittauksilla, kuten verenpaine- ja verensokerimittauksilla. Myös painon säännöllinen tarkkailu on tärkeää.
  • käyt säännöllisesti lääkärissä. Anna lääkityslistasi aina lääkärille ja pyydä häntä arvioimaan lääkityksesi kokonaisuus. Mikäli lääkkeestä aiheutuu sinulle haittavaikutuksia tai lääkkeen vaikutus on muuttunut, kerro siitä lääkärille.
  • kysyt tarvittaessa apua lääkehoidon hallintaan. Lääkityskokonaisuutesi voidaan arvioida terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Lääkehoidon arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä vuosittain - vain jos koet ongelmia lääkityksessäsi tai lääkärisi havaitsee tarpeen lääkehoidon arvioinnille. On siis tärkeä kertoa lääkärille, jos itse koet haasteita lääkkeiden kanssa.
  • muistat uusia reseptit ajoissa, jotta ehdit hakea ajoissa uuden pakkauksen lääkettäsi.

Lääke75+ -tietokanta

Suomalaisten lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön on kehitetty iäkkäiden lääkityksen tietokanta, jonka tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.

Tietokanta sisältää luokittelun iäkkäiden perusterveydenhuollossa yleisimmin käytetyistä lääkeaineista tai niiden yhdistelmistä.

Tutustu tietokantaan

Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.