Kehittäminen uusi intro

Lupa- ja valvontaviranomaisroolinsa lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviksi on määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen koordinointi, tutkimustehtävät ja lääkehoitojen arviointi.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan Fimea toimii yhteistyössä viranomaisten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.