Valtakunnallinen biopankkirekisteri

Biopankkirekisteri

Fimean tehtävänä on ohjata ja valvoa biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista julkista biopankkirekisteriä. Biopankkirekisterissä on tiedot kunkin biopankin omistajasta ja biopankista vastaavasta henkilöstä, näytteiden saannin edellytyksistä ja niiden säilytyspaikasta. Rekisteristä löytyy myös tietoa näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää.

Biopankkitoiminnan  aloittamisesta on tehtävä Fimealle ilmoitus tietojen kirjaamiseksi julkiseen valtakunnalliseen biopankkirekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Jos biopankkirekisteriin tai Fimealle ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on biopankin ilmoitettava muutoksista Fimealle.

Fimea perii biopankkilain mukaisista päätöksistä ja ilmoitusten käsittelystä maksuasetuksen mukaisen maksun.  Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu. Lue lisää maksuista. Maksua ei peritä vähäisiä muutoksia koskevista ilmoituksista, kuten yhteystietojen muutoksesta tai näytemäärien päivittämisestä.

Biopankkitoimintaa koskevien ilmoitusten käsittelyaikoja

 Biopankin ilmoitus toiminnan aloittamisesta, korkeintaan 60 päivää.
 Biopankin ilmoitus toiminnan muuttamisesta, korkeintaan 60 päivää.

Julkisen valtakunnallisen biopankkirekisterin muotoa on muutettu 27.8.2020 siten, että rekisteritiedot löytyvät jokaisen biopankin osalta erikseen.

Valtakunnallisesti rekisteröidyt biopankit (pdf)