Apteekin valmistekohtainen ohjaus lääkevaihdossa

Apteekin valmistekohtainen ohjaus lääkevaihdossa

Tälle sivulle on koottu tiettyihin substituutioryhmiin sisältyvien valmisteiden käyttöön ja antolaitteisiin liittyviä eroja apteekin lääkevaihdon yhteydessä antaman neuvonnan avuksi. Alla esitetty informaatio ei kuitenkaan ole täydellinen kooste kaikista valmisteiden välisistä eroista. Esimerkiksi eroja valmisteiden säilytysolosuhteissa tai apuaineissa ei ole lueteltu. On ensisijaisen tärkeää huomioida, että tällä sivulla esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan apteekin neuvonnan tueksi. Lääkevaihtotilanteessa annettavassa neuvonnassa on huomioitava myös muu vaihdetun lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön edellyttämä neuvonta ja opastus.

Tämän sivun tiedot päivitetään tarvittaessa uuden vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon julkaisun yhteydessä. Kaikkia tällä sivulla esitettyjä valmisteita tai niiden pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

R03AK06 salmeteroli ja flutikasoni: inhalaatiosumute, suspensio

R03AK06 salmeteroli ja flutikasoni: inhalaatiojauhe, annosteltu

R03AK08 formoteroli ja beklometasoni

R03BB04 tiotropiumbromidi

Lisätietoja: