Geenitekniikka

Geenitekniikka

Fimea valvoo muuntogeenisten organismien (mikrobit, kasvit ja eläimet) käyttöä suljetuissa tiloissa laboratorioissa ja kasvihuoneissa. Fimea valvoo myös muuntogeenisten organismien avoimen käytön terveysvaikutuksia silloin, kun muuntogeenisiä organismeja levitetään ympäristöön tarkoituksellisesti joko tutkimus- ja kehittämiskokeiden yhteydessä tai tuotteina. Fimea antaa myös geenitekniikan käyttöä koskevia lausuntoja ja ylläpitää geenitekniikan rekisteriä.

Geenitekniikan valvonnalla edistetään geenitekniikan turvallista käyttöä ja suojellaan ihmisten sekä eläinten terveyttä ja ympäristöä.

Muuntogeenisten organismien suljettu ja avoin käyttö on luvanvaraista toimintaa ja lupamenettelystä on säädetty geenitekniikkalailla (377/1995). Muuntogeenisten organismien suljetusta ja avoimesta käytöstä tehtyjä ilmoituksia ja lupahakemuksia käsittelee geenitekniikan lautakunta (GTLK). Lisätietoja lupamenettelystä sekä materiaalia ilmoitusten ja hakemusten laatimiseen on saatavilla Geenitekniikan lautakunnan verkkosivuilla.

Muuntogeenisten organismien käytössä tapahtuvista muutoksista (esim. toiminnan luonne, käytössä olevat tilat, toiminnanharjoittajan ja vastuuhenkilöiden tiedot) sekä toiminnan päättymisestä on ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

  • GMOvalvonta (a) fimea.fi
  • Maini Kukkonen, ylitarkastaja, p. 029 522 3222