Lautakunnat

Lautakunnat

Valvontalautakunnan tehtävänä on käsitellä lääkkeiden teollista valmistusta koskevan luvan, lääketukkukauppaluvan, veripalvelutoimintaluvan ja apteekkiluvan myöntämistä sekä edellä mainittujen lupien peruuttamista sekä mahdollisia kurinpitotoimia.

Farmakopeakomitean tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja farmakopeaa koskevissa asioissa. Lautakuntien ja farmakopeakomitean toimikausi on kolmivuotinen.

Valvontalautakunnan kokoonpano

Toimikausi 7.11.2021 - 6.11.2024

Puheenjohtaja 
Yksikön päällikkö Eeva Leinonen

Varapuheenjohtaja
Laatupäällikkö Anna von Bonsdorff-Nikander

Jäsenet ja varajäsenet

Johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Esittelijäneuvos, ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Ylilääkäri Vesa Mustalammi (Yksikön päällikkö Timo Mauriala
Lakimies Johanna Tuhola (Lakimies Meri Kupari

Farmakopeakomitean kokoonpano

Toimikausi 1.3.2022 – 28.2.2025

Puheenjohtaja
Yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle

Varapuheenjohtaja
Professori Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Jäsenet
Laboratoriopäällikkö Tuula Hauta-aho, Yliopiston Apteekki, Analyyttinen laboratorio
Lääketieteellinen johtaja, Jarkko Ihalainen, SPR Veripalvelu
Director, Kaisu Muje-Pasanen, Orion Corporation, Orion Pharma
Yliopistonlehtori Katja Pajula, Itä-Suomen yliopisto,  Farmasian laitos
Erikoistutkija Jukka Pakkanen
Akatemiatutkija Päivi Tammela, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Sihteeri
Jaostopäällikkö Piia Salo