Tulosohjaus

Tulosohjaus

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Tulossopimus

2024 (pdf, www.stm.fi)

2023 (pdf, www.stm.fi)

2022 (www.stm.fi)

2021 (www.stm.fi)

2020 (www.stm.fi)

Talousarviot

Eduskunnan hyväksymät talousarviot löytyvät eduskunnan verkkosivuilta.

Seurantatiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

2023 (www.julkari.fi)

2022 (www.julkari.fi)

2021 (www.julkari.fi)

2020 (www.julkari.fi)

2019 (www.julkari.fi)

Tilinpäätöskannanotot

2022 (pdf, www.stm.fi)

2021 (pdf, www.stm.fi)

2020 (pdf, www.stm.fi)

2019 (pdf, www.stm.fi)

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset löytyvät VTV:n verkkosivuilta.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Fimean strategia

Vuosikertomus 2023

Vastuullisuusraportti 2023