Lääkkeiden tuonti ulkomailta Suomeen

Matkailijan lääkkeet

Huomio! Lääkkeiden tuontia Isosta-Britanniasta koskevat rajoitukset muuttuivat 1.1.2021 alkaen. Sallitut enimmäismäärät pienenivät ja lääkkeiden vastaanottaminen postitse Isosta-Britanniasta ei ole enää sallittua. Pohjois-Irlannin osalta rajoitukset eivät muuttuneet.

Voit tuoda ulkomailta lääkkeitä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja tietyin rajoituksin. Ota selvää rajoituksista ennen kuin tuot lääkkeitä mukanasi tai tilaat ja vastaanotat postitse. Eläinlääkkeiden tuontia koskevat erilliset tiukemmat rajoitukset kuin ihmislääkkeiden tuontia.

Rajoitukset perustuvat valtioneuvoston asetukseen lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002).

Tuontirajoitukset määräytyvät seuraavilla perusteilla:

 • miten valmiste on luokiteltu Suomessa (reseptilääke, itsehoitolääke, huumausaineeksi luokiteltu lääke, eläinlääke)

 • mistä maasta valmiste tuodaan

 • millä tavalla valmiste tuodaan (tuoko henkilö mukanaan, vastaanotetaanko postitse)

Seuraavassa kuvataan tarkemmin tuonnin edellytyksiä ja tuontirajoituksia.

Valmisteen luokittelu

Selvitä ensiksi valmisteen luokittelu Suomessa: onko valmiste Suomessa reseptilääke, itsehoitolääke tai vaikkapa ravintolisä. Luokittelu voi olla toisessa maassa erilainen kuin Suomessa. Esimerkiksi toisessa maassa ravintolisänä myytävä valmiste voikin olla Suomessa luokiteltu lääkkeeksi. Tuontirajoitukset määräytyvät sen mukaan, miten valmiste luokitellaan Suomessa.

Tuonnin yleiset edellytykset

Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta voit tuoda lääkkeen ulkomailta Suomeen:

 • tuot lääkevalmisteet omaan henkilökohtaiseen käyttöösi

 • lääkevalmiste on laillisesti myynnissä hankintamaassa

  • valmisteella on myyntilupa hankintamaassa tai valmiste on hankittu lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä

 • lääkevalmiste on hankittu lailliselta vähittäismyyjältä

  • myyjällä on oltava maassaan oikeus lääkkeiden vähittäismyyntiin

 • pystyt tarvittaessa osoittamaan, että tuotava valmiste on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi

  • reseptilääkkeestä on oltava lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antama lääkemääräys tai lääkärintodistus

  • asiakirjojen on oltava mukana tuontihetkellä itse tuodessa ja postitse vastaanotettaessa ennen lääkevalmisteen vastaanottamista

Maahantuonnin enimmäismäärä

Sallittua määrää määritettäessä käytetään itsehoitolääkkeissä perusteena pakkaukseen merkittyä annosta. Reseptilääkkeissä määrittämisessä käytetään lääkemääräyksen tai lääkkeen käyttöohjeen mukaista vuorokausiannosta.

Maahantuonnin enimmäismäärä Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta:

 • jos tuot lääkkeen mukanasi, saat tuoda korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkettä

 • jos tilaat lääkkeen postitse, saat vastaanottaa korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän lääkettä

 • huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset

 • Euroopan talousalueeseen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

 • Lisäksi Pohjois-Irlantiin sovelletaan samoja rajoituksia kuin Euroopan talousalueen maihin. 

 • HUOMIO! Iso-Britannia ei kuulu Euroopan talousalueeseen 1.1.2021 alkaen.

Maahantuonnin enimmäismäärä Euroopan talousalueen ulkopuolelta (mukaan lukien Iso-Britannia 1.1.2021 alkaen):

 • jos tuot lääkkeen mukanasi, saat tuoda korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän lääkettä

 • lääkkeen postitse vastaanottaminen on kielletty

 • huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset

Huumausaineeksi luokitellut lääkevalmisteet

Schengen-valtiosta:

 • jos tuot huumausaineeksi luokitellun lääkevalmisteen mukanasi, saat tuoda korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän

 • huumausaineeksi luokitellun lääkevalmisteen postitse vastaanottaminen on kielletty

 • tuotaessa on oltava mukana lisäksi ns. Schengen-todistus

  • saat todistuksen apteekista mukaan ottamiasi lääkkeitä varten liikkuessasi Schengen-alueella

  • todistus ei oikeuta tuomaan toisesta maasta hankittuja huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä Suomeen

 • Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro

Schengen-alueen ulkopuolelta:

 • jos tuot huumausaineeksi luokitellun lääkevalmisteen mukanasi, saat tuoda korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän

 • huumausaineeksi luokitellun lääkevalmisteen postitse vastaanottaminen on kielletty

Lisämääräyksiä:

 • suurin sallittu lääkemäärä buprenorfiinivalmisteissa

  • kivun hoitoon Schengen-valtiosta 48 mg, muusta valtiosta 22,4 mg

  • opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoitoon Schengen-valtiosta 480 mg, muusta valtiosta 224 mg

 • suurin sallittu lääkemäärä metadonivalmisteissa

  • Schengen-valtiosta 1200 mg, muusta valtiosta 560 mg

 • tuotaessa uudelleen samaa tai vastaavaa huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta, edellisestä Suomeen tuonnista on pitänyt kulua vähintään aikaisemmin maahantuodun lääkemäärän käyttöä vastaava aika

 • yhtäaikaisesti ei saa tuoda lääkevalmisteita, joiden sisältämät huumausaineet aiheuttavat valmisteen tuoteselosteen mukaan yhdessä käytettynä kliinisesti merkittävän ja vaarallisen yhteisvaikutuksen

Eläinlääkevalmisteiden tuonti

Ulkomailta saapuva yksityishenkilö saa tuoda mukanaan Suomeen

 • ainoastaan seuraeläinten sairauden hoitoon tarkoitettuja, laillisesti hankittuja eläinlääkevalmisteita

 • korkeintaan yhden kuukauden käyttöä vastaavan määrän

 • eläinlääkevalmisteet on tuotava samanaikaisesti hoidettavan seuraeläimen kanssa

 • eläinlääkevalmisteen postitse vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty

Maahantuonnin valvonta

Maahantuontisäännösten noudattamista valvoo tulli. Tullilla on oikeus esimerkiksi lisäselvitysten pyytämiseen sen osoittamiseksi, että maahantuonnin edellytykset täyttyvät.

Lainsäädännön edellytyksistä ja rajoituksista ei ole erityis- tai poikkeusmenettelyjä.

Päivitetty 19.5.2023.

Lisätietoa matkailijan lääke

Lisätietoa

Sami Paaskoski, yliproviisori
puh. 029 5223237

Kristiina Pellas, yliproviisori (Katsotaanko tuote lääkkeeksi luokittelussa? –liittyvät kysymykset)
puh. 029 5223422

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]