Lääkekasvatusyhteistyö

Lääkekasvatus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja UKK-instituutti tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten lääkekasvatuksen parissa. Fimean laatimat lääkekasvatusmateriaalit julkaistiin UKK-instituutin ylläpitämällä Terve koululainen -sivustolla tammikuussa 2022.

Yhteistyön tavoitteena on tavoittaa paremmin materiaalin kohderyhmä eli peruskoulun opettajat ja oppilaat sekä välittää luotettavaa ja riippumatonta lääkealan tietoutta kansalaisille. Lääkekasvatusmateriaali täydentää Terve koululainen -sivuston terveyteen, liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvää opetusmateriaalia.

Lääkekasvatusmateriaali tarjoaa laajan tietopaketin lääkkeiden oikeasta käytöstä ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Materiaali sisältää eri luokka-asteille sopivia tehtäviä ja tuntisuunnitelmia opettajien käyttöön. Suurin osa tehtävistä on sähköisesti toteutettavia. Koululainen voi itse tehdä tehtäviä millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys, kuten tietokoneella, tabletilla, puhelimella tai älytaululla.

Tutustu Fimean lääkekasvatusmateriaaleihin Terve koululainen -sivuilla

Lääkekasvatuksen tietovihkot
 

Mikä on lääke? - ja Miten käytät lääkettäsi oikein? -tietovihkoista (pdf) löytyy laajasti tietoa, mitä pitäisi huomioida, kun käyttää lääkkeitä. Tämä tieto on tärkeää kaikille lääkkeitä käyttäville. Tietovihkojen kunkin aihepiirin alussa olevasta tiivistelmästä saa hyvän kuvan aiheen keskeisistä asioista. Koko vihko kannattaa lukea, mikäli haluaa tietää aiheesta enemmän.

Laaja taustatieto tukee myös opettajia lääkkeiden oikean käytön opettamisessa. Kaikkea vihkosta löytyvää asiaa ei ole tarkoitettu opetettavaksi oppilaille. Keskeiset asiat tietovihkojen asiasisällöstä on avattu Terve koululaisen verkkosivuilla lääkekasvatusmateriaaleissa.

Mikä on lääke? (Julkari, pdf)

Miten käytät lääkettäsi oikein? (Julkari, pdf)