Henkilökohtainen maahantuonti

Henkilökohtainen maahantuonti

Omaan käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden maahantuontia säädetään valtioneuvoston asetuksella lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002).

Saa tuoda maahan

  • Ulkomailta saapuva matkustaja saa tuoda laillisesti hankittua seuraeläinten hoitoon tarkoitettua eläinlääkettä korkeintaan yhden kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
  • Eläinlääkkeet on tuotava aina samanaikaisesti hoidettavan eläimen kanssa.

Ei saa tuoda maahan

  • Matkustaja ei saa tuoda Suomeen tuotantoeläinten hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Tuotantoeläimiä ovat hevoset ja muut kavioeläimet, nautaeläimet, siat, porot, lampaat, vuohet ja siipikarja. Tuotantoeläimiin katsotaan lisäksi elintarvikkeiksi kasvatettavat luonnonvaraiset nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja etanat, viljeltävät kalat ja muut veden elävät sekä hunajan tuotantoon käytettävät mehiläiset.
  • Suomeen tuotavat eläinlääkkeet eivät saa sisältää huumausaineita.
  • Suomeen ei saa tuoda eläimille tarkoitettuja rokotteita eikä muita immunologisia lääkevalmisteita. Tämä on erittäin tärkeää maamme eläintautitilanteen suojaamiseksi.
  • Eläinlääkkeitä ei saa tuoda maahan postitse.
Tavallisimmat epäselvyydet eläinlääkkeiden maahantuonnista ovat tilanteita, joissa tulli pysäyttää rajalla valmisteita, joita matkustaja ei ole pitänyt eläinlääkkeinä.

Tulkinnanvaraisia valmisteita ovat usein esimerkiksi vitamiinit, linimentit ja erilaiset toonikumit. Lääkkeen ja ei-lääkkeen rajaan vaikuttaa mm. vaikuttavien aineiden pitoisuus.  Tämä rajanveto aiheuttaa tavallisesti valmisteen maahantuojalle huomattavasti enemmän vaivaa ja kustannuksia kuin samanlaisen valmisteen ostaminen Suomesta.

Eläinlääkärin oikeus tuoda maahan eläinlääkkeitä

Eläinlääkärin maahan tuomista lääkkeistä säädetään valtioneuvoston asetuksen 1088/2002 seitsemännessä ja kahdeksannessa pykälässä.

Tarkentava ohje:

Rescue-koirien maahantuonti ja lääkkeet (20.2.2017)

Eläinlääkkeet / 3 sivua (Kliin. eläinlääketutk., Immunologiset valmisteet, Henk.koht. maahantuonti) (Lisätietoja antaa)

Lisätietoja antaa:

  • Lehmann Kristina, eläinlääkäri (Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö), puh. 029 522 3376, [email protected]