Lääkkeiden oikea käyttö

Lääkkeiden oikea käyttö

Lääkkeiden käyttöön liittyy monenlaisia huomioon otettavia asioita. Pystyt itse tekemään monia asioita, joiden avulla voit varmistua lääkkeen käytön turvallisuudesta. Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi on esimerkiksi tärkeää tietää, miten niiden hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia voi itse seurata.

Ennen lääkkeen käytön aloittamista kannattaakin aina selvittää alla olevat asiat varmistaakseen, että saa parhaimman mahdollisen hyödyn lääkkeestään. Samalla voi välttyä mahdollisilta lääkkeen haittavaikutuksilta.

Sopiiko lääke minulle?

 • Onko lääke tarkoitettu potemaani vaivaan?
 • Onko lääkkeen käytölle joku este, kuten lääkeaineallergia, muu lääkitys tai pitkäaikaissairaus? Varsinkin maksa- ja munuaissairaudet saattavat estää joidenkin lääkkeiden käytön.

Kuinka paljon otan lääkettä?

 • Liian pienellä annoksella ei saavuteta haluttua tehoa. Liian suuri annos taas voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja jopa myrkytyksen.
 • Reseptilääkkeen käyttöohjeen lääkäri määrää yksilöllisesti. Käyttöohje liimataan pakkaukseen apteekissa.
 • Apteekista ilman reseptiä saatavan itsehoitolääkkeen käyttöohje on pakkauksessa.
 • Lasten annos määräytyy iän ja mahdollisesti myös painon mukaan.

Millä tavoin otan lääkkeen?

 • Yleensä lääke nielaistaan, mutta on olemassa myös lääkkeitä, jotka laitetaan esimerkiksi silmään, korvaan tai iholle.
 • Tablettilääkityksenkin ottaminen voi vaatia tarkkuutta. On esimerkiksi tabletteja, joita ei saa puolittaa, murskata tai pureskella.
 • Lääkkeen pakkausselosteesta kannattaa aina tarkistaa oikea käyttötapa.

Mihin aikaan päivästä otan lääkkeen?

 • Yleensä lääkkeen ottamisajankohdan voi itse valita.
 • Lääkekuurit ja pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet pitää kuitenkin ottaa joka päivä samaan aikaan.
 • Useita kertoja päivässä otettavasta lääkkeestä kannattaa tarkistaa, otetaanko lääke tasaisin väliajoin. Esimerkiksi yksi antibioottitabletti kolme kertaa päivässä tarkoittaa tabletin ottamista kahdeksan tunnin välein.
 • Osa lääkkeistä otetaan tiettyyn aikaan päivästä. Esimerkiksi kolesterolilääkkeet otetaan iltaisin, koska elimistössä muodostuu eniten kolesterolia yöllä.
 • On lääkkeitä, jotka on otettava juuri oikeaan aikaan halutun vaikutuksen saamiseksi, kuten esimerkiksi insuliinipistokset tai sydänkohtauksen hoitoon käytettävät nitrot.

Otanko lääkkeen ruuan kanssa vai ilman?

 • Ruokailu voi lisätä, vähentää tai olla vaikuttamatta lääkkeen imeytymiseen.
 • Yleensä lääkkeen oton ajoituksella ruokailuun nähden ei ole merkitystä lääkkeen tehon kannalta.
 • Tyhjään mahaan tarkoittaa, että lääke on otettava viimeistään tuntia ennen ruokailua tai 2–3 tuntia ruoan jälkeen.
 • Aterian yhteydessä tarkoittaa sitä, kun syö esimerkiksi voileivän samaan aikaan lääkkeen kanssa.
 • Ennen ateriaa otettava lääke otetaan 15–30 minuuttia ennen ruokailua.

Kuinka kauan otan lääkettä?

 • Tarvittaessa otettavia lääkkeitä ovat esimerkiksi päänsärkyyn käytetyt kipulääkkeet. Tarkista pakkausselosteesta tai lääkäriltä, kuinka kauan tällaisia lääkkeitä saa käyttää yhtäjaksoisesti.
 • Kuureina käytetään tyypillisesti antibiootteja.
 • Pitkäaikaislääkitys on tarkoitettu käytettäväksi koko sairauden ajan. Esimerkiksi diabeetikolla voi olla käytössään eliniän kestävä insuliinihoito.

Mitä muita asioita minun pitää ottaa huomioon lääkettä käyttäessäni?

Kuinka tarkkailen itseäni lääkityksen aikana?

 • Lääkityksen aikana on hyvä seurata, vaikuttaako lääke toivotulla tavalla ja ilmeneekö haittavaikutuksia. Ohjeita lääkehoidon vaikutusten seurantaan saa apteekin henkilökunnalta, hoitajalta tai lääkäriltä. Tietoa lääkkeen vaikutuksista ja haittavaikutuksista löytyy myös pakkausselosteesta.

Lue lisää lääkkeiden oikeasta käytöstä:

Miten käytät lääkettäsi oikein? -tietovihko (Julkari, pdf)