Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, johdantoteksti

Laatukuvaus sisältää metatietokuvaukset sekä tietoja, joiden avulla käyttäjä voi arvioida raportin luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 1. Yhteystiedot

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 2. Metatiedon päivitys

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 3. Tilaston kuvaus

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 4. Mittayksikkö

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 5. Viiteajankohta

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 6. Tilastollinen tietosuoja

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 7. Toimintavaltuudet

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 8. Julkistamispolitiikka

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 9. Laadunhallinta

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 10. Relevanssi

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 11. Tarkkuus ja luotettavuus

Mikrobilääkeraportoinnin laatukuvaus, 12. Oikea-aikaisuus