Lääkeneuvonta

Lääkeneuvonta

Lääkelain 57 §:n 1 momentin mukaan lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi.

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkärin määräämiin lääkkeisiin liittyvästä neuvonnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimea on selvittänyt myös apteekeissa annettavan itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista Suomessa haamuasiakasmenetelmällä.

Lääkeneuvonnan toteutuminen

Taulukko. Apteekin neuvonta lääkärin määräämistä lääkkeistä väestön kokemana

 

2015

n=3190

%

2017

n=3622

%

Hyödyllisiä neuvoja apteekista saaneet

63

65

Tarpeettomia neuvoja apteekista saaneet

16

14

Vastaajat, jotka eivät saaneet neuvoja, vaikka olisivat tarvinneet niitä

1

1

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkebarometri: Reseptilääkeneuvonta apteekissa väeston kokemana. Vuonna 2015 63 % vastaajista koki saaneensa hyödyllisiä neuvoja apteekista. Vuonna 2017 luku oli 65 %. Tarpeettomia neuvoja apteekista saaneita oli vuonna 2015 16 % ja vuonna 2017 14 %. Molempina vuosina vastaajia, jotka eivät saaneet neuvoja, vaikka olisivat tarvinneet, oli 1 %.

Kuvio. Apteekin neuvonta lääkärin määräämistä lääkkeistä väestön kokemana

Lue lisää:

Lääkebarometri-tutkimuksen toteutus

Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2023: Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekkien etämyyntipalveluissa – Haamuasiakastutkimus 2022 (pdf, www.julkari.fi)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 13/2021: Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekeissa – Haamuasiakastutkimus 2021 (pdf, www.julkari.fi)