Mistä luotettavaa tietoa lääkkeistä?

Lääketiedon luotettavuus

Tietoa lääkkeistä löytyy monesta eri lähteestä:

  • Terveydenhuollon ammattilaisilta ja apteekista
  • Lääkepakkauksen sisällä olevasta pakkausselosteesta ja lääkepakkauksesta. Pakkausselosteet löytyvät myös sähköisinä internetistä, esimerkiksi Fimean lääkehaku-palvelun kautta.
  • Erilaisista puhelinpalveluista, kuten,
    • Yliopiston Apteekin Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu p. 0300 20200 avoinna 24 t /vrk (0,85 e/min + pvm/mpm 24/7)
    • Teratologinen tietopalvelu (raskauden aikainen lääkkeiden käyttö) p. 09 4717 6500 avoinna arkisin klo 9-12 (pvm/mpm)
    • Myrkytystietokeskus (lääkemyrkytysepäilyt) p. 09 471 977 avoinna 24 t /vrk (pvm/mpm)
  • Internetistä. Internetistä löytyvän tiedon luotettavuutta kannattaa arvioida KATSE-tarkistuslistan avulla.

Mitä teen, jos saan ristiriitaista tietoa lääkkeestäni?

Eri lähteistä löytyvä tai saatu lääkkeisiin liittyvä tieto voi joskus olla keskenään ristiriitaista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että lääkäri pohjaa neuvonsa paitsi eri tietolähteistä löytyvään tietoon, myös kliiniseen kokemukseensa. Apteekin farmaseutti puolestaan tukeutuu lääkevalmisteesta eri tietolähteistä löytyvään tietoon. Pakkausselosteissa puolestaan luetellaan kaikki mahdolliset haittavaikutukset, mitä lääkettä kehitettäessä tai sen kaupanoloaikana on raportoitu, vaikka varmuutta siitä, johtuuko haitta itse sairaudesta tai lääkkeestä ei välttämättä ole. Kaikki eivät kuitenkaan haittoja saa.

Jos saat ristiriitaista tietoa lääkkeestäsi ja asia jää pohdituttamaan, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekista. Yleensä selitys löytyy eri tietolähteiden taustoista.

Eri tahojen tarjoamaa lääketietoa internetissä

Apteekki.fi neuvoja itsehoitoon, tietoa lääkkeiden hinnoista ja apteekkipalveluista sekä pohja lääkityslistan laatimiseen. Ylläpitäjä: Suomen Apteekkariliitto

Kansalaisille suunnattu verkkosivu, josta löytyy tietoa lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyvistä asioista. Ylläpitäjä: Fimea

Käypä hoito -suositusten potilasversiot Ylläpitäjä: Suomalainen lääkäriseura Duodecimin

Fimean lääkehaku, josta voi hakea lääkkeiden pakkausselosteet sekä tiedon lääkkeen soveltuvuudesta iäkkäille ja tiedon mahdollisesta saatavuushäiriöstä

Kelan lääkehaku, josta voi hakea tietoa lääkkeiden hinnoista ja korvattavuudesta. Ylläpitäjä: Kela

Fimean lääkekasvatusmateriaali, josta löytyy perustietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä. Ylläpitäjä: Terve koululainen, UKK-instituutti

Lääkeopas Terveyskirjasto, josta löytyy tietoa lääkevalmisteista. Ylläpitäjä: Lääketietokeskus

Terveyskirjasto, josta löytyy tietoa sairauksien hoidoista ja lääkehoidoista. Ylläpitäjä: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Terveyskylän Lääketalo, josta löytyy tietoa lääkityksistä, lääkkeiden oikeasta käytöstä ja ongelmatilanteista. Ylläpitäjä: Suomen yliopistosairaanhoitopiirit

Tietoa lääkekorvauksista, Ylläpitäjä: Kela

Tunne lääkkeesi -Facebook-sivu, jonka kautta välitetään tietoa lääkkeistä. Ylläpitäjä: Kansallinen lääkeinformaatioverkosto

Lue lisää lääketiedon lähteistä:

Miten käytät lääkettäsi oikein -oppimateriaali, kohdasta "Mistä saa tietoa lääkeistä?" (Julkari, pdf)