Poikkeusluvat

Poikkeuslupa

Fimea voi perustellusta syystä myöntää eräkohtaisen vapautuksen myyntiluvan tai rekisteröinnin ehdoista, jos Suomen lääkehuollolle kriittisen valmisteen saatavuudessa olisi muutoin odotettavissa saatavuuskatkos (Fimean määräys 04/2019, Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen). Lupa voidaan myöntää vain valmisteelle, jolla on voimassa oleva myyntilupa tai rekisteröinti. Muussa tapauksessa on käytettävä erityislupamenettelyä.

Poikkeuslupaa ei myönnetä

  • Valmisteelle, joka ei ole kriittinen Suomen lääkehuollolle (esimerkiksi, jos vastaavia tai käyttötarkoituksessa muutoin korvaavia tuotteita on saatavilla)
  • Pelkästään taloudellisista syistä
  • Jos kyseessä ei ole todellinen saatavuusongelma

Poikkeuslupahakemus

Poikkeuslupaa haetaan erillisellä hakemuslomakkeella Poikkeuslupahakemuslomake (hum, vet) (pdf) tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Fimeaan sähköpostitse [email protected].

Poikkeuslupahakemuslomake (hum, vet) (pdf)

Lisätietoja: [email protected]

Poikkeuslupahakemusta varten myyntiluvan haltijan on toimitettava Fimealle yleensä ainakin seuraavat tiedot:

  • Kuvaus ongelmatilanteesta ja siitä, minkälainen poikkeama myyntilupaan nähden on kyseessä
  • Perustelut valmisteen kriittisyydestä Suomen lääkehuollolle
  • Arvio saatavuuskatkoksen kestosta sekä valmisteen myyntitiedot esimerkiksi edeltävien 6 tai 12 kuukauden ajalta
  • Tiedot erästä, jota poikkeuslupa koskee (eränumero, kestoaika, pakkausten lukumäärä)
  • Tarvittaessa vieraskielisten pakkausten myyntipäällysmerkinnät
  • Valtakirja, jos hakemuksen toimittaa joku muu taho kuin myyntiluvan haltija tai myyntiluvan haltijan aiemmin Fimealle ilmoittama yhteyshenkilö.

Osa tiedoista voidaan sopia toimitettavaksi vasta luvan myöntämisen jälkeen, jos kaikki yksityiskohdat eivät ole tiedossa lupaa haettaessa.

Poikkeuslupahakemuksen käsittely

Poikkeuslupahakemuksen käsittelyaika on 14 vuorokautta, mutta hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Fimea voi tarvittaessa pyytää poikkeusluvan hakijalta lisäselvityksiä. Poikkeuslupahakemus voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Yleensä hakijaa pyydetään kuitenkin perumaan poikkeuslupahakemuksensa, elleivät poikkeusluvan kriteerit täyty.

Poikkeuslupapäätös

Poikkeuslupapäätös toimitetaan ainoastaan Suomen kielellä käsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli myyntiluvan haltija tarvitsee päätöksestä käännöksen, hänen on teetettävä se itse.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan tiedot kaikista myönnetyistä poikkeusluvista 1.5.2020 alkaen.

Lisätietoja

Sirpa Lohi, p. +358 29 522 3382

Anu Ollikainen, p. +358 29 522 3417

Maria Pirinen, p. +358 29 522 3038

Anu Pusa, p. +358 29 522 3432

Anniina Ritvanen, p. +358 29 522 3450

Nina Ruso, p. +358 29 522 3400

Veera Vähärautio, p. +358 29 522 3565

Hanna Varakas p. +358 29 522 3328

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]