Ilmoittajansuojelulain mukaiset väärinkäytösilmoitukset

Ilmoittajansuojelulain mukaiset väärinkäytösilmoitukset

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ilmoittajansuojelulaki) tuli voimaan 1.1.2023. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Sen tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia.

Jos haluat käyttää ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettua ilmoituskanavaa, käytettävissäsi on Oikeuskanslerinviraston ylläpitämä keskitetty ilmoituskanava. Tutustu ilmoituskanavan käyttöön Oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla.

Ilmoituskanavan välityksellä Fimean nykyiset työntekijät, entiset työntekijät ja erilaiset sidosryhmät (harjoittelijat, siistijät, vuokratyöntekijät, konsultit jne.) voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä Fimean toiminnassa.