Vaikuttavan aineen nimet ja standarditermit

Vaikuttavan aineen nimet ja standarditermit

Luettelo Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemista lääkeaineiden yleisnimistä (INN)

Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemia lääkeaineiden yleisnimiä, INN-nimiä (Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances) käytetään tavallisesti lääkevalmisteiden pakkausselosteissa, farmakopeoissa, lääkkeitä käsittelevässä kirjallisuudessa sekä tullinimikeluetteloissa. Kumulatiivinen INN-luettelo sisältää kaikki WHO:n suosittelemat lääkeaineiden yleisnimet englanninkielisessä aakkosjärjestyksessä. Viimeksi lisätyt nimet on korostettu sinisellä taustavärillä.

Euroopan farmakopean monografianimet

Luettelo voimassaolevista monografioista sisältää kaikki Suomessa noudatettavat monografiat. Monografianimet on esitetty luettelossa englanniksi, latinaksi, suomeksi ja ruotsiksi. Homeopaattisten valmisteiden nimet on eriytetty ja koottu omaksi kokonaisuudekseen monografianimiluettelon loppuun. Homeopaattisille valmisteille annetaan englannin-, latinan-, suomen- ja ruotsinkieliset nimet sekä epävirallinen yleisnimi suomeksi ja ruotsiksi. Viimeksi lisätyt monografiat on korostettu sinisellä taustavärillä.

Standarditermit

Lääkevalmisteiden lääkemuoto, antoreitti ja pakkaukset tulee ilmoittaa käyttäen Euroopan farmakopeakomission hyväksymiä standarditermejä. Termit on määritelty englanniksi ja niille on olemassa viralliset käännökset jäsen- ja tarkkailijamaiden kielillä.

Kaikki hyväksytyt standarditermit määritelmineen ja käännöksineen löytyvät EDQM:n ylläpitämästä Standard Terms -tietokannasta, joka on kaikille käyttäjilleen rekisteröitymisen jälkeen avoin ja ilmainen. Rekisteröinti tapahtuu EDQM:n verkkosivun kautta.