Rekisteröityjen toimijoiden tiedot

Rekisteröityjen toimijoiden tiedot

Lääkinnällisten laitteiden sektorin rekisteröintivelvollisten toimijoiden tulee rekisteröityä joko julkiseen eurooppalaiseen EUDAMED-tietokantaan tai kansalliseen CERE-rekisteriin. Jatkossa Fimea tuottaa CERE-rekisteriin rekisteröityneiden toimijoiden tiedot julkisesti saataville luettelon muodossa. Tämä mahdollistaa avoimen tiedonsaannin toimijoista mm. hankintayksikköjen tueksi. Kansallisen CERE-rekisterin toimijatietojen julkaiseminen asettaa kaikki toimijat tasavertaiseen asemaan, koska myös EUDAMED-tietokanta on toimijatietojen osalta julkinen.

Toimijat jakaantuvat kahteen rekisteriin seuraavasti

EUDAMED-tietokannasta voi hakea tiedot:

 • lääkinnällisten laitteiden valmistajista

 • valtuutetuista Euroopan edustajista

 • maahantuojista ja 

 • toimenpidepakkauksen kokoajista.

Julkinen EUDAMED

CERE-rekisteristä julkaistuista toimijaluetteloista löytyvät:

 • vähittäiskauppiaille, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköille ja muille ammattimaisille käyttäjille laitteita jakelevat toimijat
 • yksilölliseen käyttöön valmistettujen laitteiden kotimaiset valmistajat ja
 • terveydenhuollon yksiköt, jotka valmistavat laitteita omaan käyttöön.

Fimean julkaisemien toimijatietojen osalta tulee huomioida:

 • kaikki toimijat jakeluketjussa eivät ole ilmoitusvelvollisia Fimealle
 • CERE-rekisterin tiedot perustuvat toimijoiden rekisteri-ilmoituksiin 
 • tiedot päivitetään  joka kuukauden 1. arkipäivänä 
 • listauksen päivämäärä näkyy tiedoston yläkulmassa 
 • vaikka toimija on tehnyt rekisteröinnin CEREen, listassa voi esiintyä puutteita johtuen 2 viikon käsittelyajasta 
 • varmista tarvittaessa ajantasainen tieto sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse vaihteen kautta 029 522 3341 (vaihde, pyydä tietoa lääkinnällisten laitteiden toimijarekisteröinneistä).

Rekisteröityjen toimijoiden tiedot

Toimija - Puututko CERE:n listalta tai ovatko tiedot väärin?

Voit tehdä toimijailmoituksen CERE-rekisteriin lääkinnällisten laitteiden sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin kautta voit myös päivittää tietosi. Ennen kuin teet ilmoituksen, perehdy huolellisesti Laite- ja toimijailmoitukset CERE:n -sivustoon.

 

Tarvittaessa voitte olla myös yhteydessä Fimeaan:

[email protected]