Usein kysytyt kysymykset

Lääke75 UKK intro

Lääke75+ tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Lääke75+ sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+:a ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Se on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean Lääkehaun kautta. 

UKK Lääke75+