Usein kysytyt kysymykset

Lääke75 UKK intro

Lääke75+ tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Jatkuvasti päivittyvä Lääke75+ sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 450-500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+:a ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Se on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean Lääkehaun kautta. 

UKK Lääke75+

Lääke75+ (lisätietojen antajat)

Lisätietoja

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]