Fimea ja potilaat

Fimea ja potilaat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää lääkealaa Suomessa.

Fimea valvoo, että Suomessa myytävät ja käytettävät lääkkeet täyttävät lääkkeiden teholle, turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset. Fimea valvoo myös lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita sekä biopankkeja. Fimea toimii osana eurooppalaista lääkevalvontaviranomaisten verkostoa.

Omaan lääkehoitoosi liittyvissä asioissa ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai hoitoyksikköösi. Voit myös kysyä neuvoa apteekista. Fimea ei voi ottaa kantaa kysymyksiin yksittäisen potilaan lääkehoidoista.

Tällä sivulla kuvataan Fimean kansalaisille tarjoamia palveluja. Lisäksi Fimea tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.

Mitkä ovat Fimean palvelut kansalaisille?

Fimea tarjoaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa lääkkeistä. Kansalaisen lääketieto -verkkosivut sisältävät kansalaisille suunnattua tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, niiden turvallisuudesta ja lääkeväärennöksistä, joita ovat esimerkiksi:

Lääkehaku

Lääkehaku on lääkevalmisteiden maksuton hakupalvelu, josta voi hakea sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tietoja. Lääkehaku kattaa Suomessa myyntiluvalliset lääkevalmisteet. Lääkehausta löydät mm. lääkkeen pakkausselosteen, mikä on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä, sekä tiedon valmisteen kaupanolosta tai mahdollisista saatavuushäiriöistä.

Haittavaikutusilmoitus

Suomessa havaituista lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin osana lääkkeen turvallisuuden seurantaa. Myös lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään haittavaikutuksista Fimeaan.

Markkinoinnin valvonta

Fimeaan voi tehdä aloitteen, mikäli havaitsee lääkkeiden markkinoinnissa huomautettavaa. Esimerkiksi reseptilääkkeitä ei saa markkinoida suoraan väestölle tai houkutella väestöä lääkkeiden tarpeettomaan käyttöön.

Lääkkeiden markkinointiin liittyvät aloitteet tulee lähettää Fimean kirjaamoon ([email protected])

Apteekkien valvonta

Fimean tehtäviin kuuluu apteekkien toiminnan valvonta. Apteekkien toiminnasta voi tehdä huomautuksen Fimealle. Kaikki huomautukset käydään läpi, ja ne otetaan huomioon valvontatoimenpiteiden suunnittelussa. Tämä ei välttämättä edellytä, että Fimea on yhteydessä huomautuksen tehneeseen kansalaiseen.

Huomioithan seuraavat asiat apteekin toimintaan liittyvää huomautusta tehdessäsi:

  • Yksilöi kyseessä oleva apteekki riittävän tarkasti (esim. osoite ja paikkakunta).
  • Kuvaile huomautuksesi sisältö ja siihen liittyvät tapahtumat vapaamuotoisesti.
  • Kerro, saako tekemäsi huomautuksen näyttää kyseessä olevan apteekin apteekkarille. Jos kyllä, saako huomautuksen ohessa mahdollisesti kerrottu nimi näkyä apteekkarille. Huom! Vaikka et antaisi lupaa huomautuksen ja/tai nimen näyttämiseen, saattavat nämä asiat selvitä asian käsittelyn yhteydessä. Lisäksi apteekkarilla voi julkisuuslain (621/1999) perusteella olla oikeus saada huomautuksen sisältö (ml. kantelijan henkilöllisyys) tiedokseen. Fimea ratkaisee mahdolliset tietopyynnöt julkisuuslain perusteella.
  • Huomautukset tulee lähettää Fimean kirjaamoon ([email protected] tai turvapostina osoitteessa secmail.fimea.fi, vastaanottajaksi [email protected], mikäli huomautus sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluotoisia tietoja).

Lue lisää:

Tietoa Fimeasta

Mistä luotettavaa tietoa lääkkeistä?

Varmistu lääkehoitosi turvallisuudesta

Lääkehaku

Lääkkeiden saatavuus Suomessa

Lääkkeiden markkinoinnin valvonta

Osallistujia hakevat lääketutkimukset