Sivuapteekkiluvan hakeminen

Sivuapteekkiluvan hakeminen

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja (lääkelain 40 §). Sivuapteekin pitäminen voi siten olla velvoitteena (apteekkiluvan ehtona) tai oikeutena.

Ehtona oleva sivuapteekki

Fimea asettaa sivuapteekin pitämisen apteekkilupaan liittyväksi ehdoksi, jos sivuapteekin pitämisellä on erityinen merkitys lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa alueellaan. Apteekkilupaan asetettu ehto velvoittaa kyseisen sivuapteekin pitämiseen. Jos sivuapteekin pitäminen on apteekkiluvan ehtona, ehto on mainittu hakukuulutuksessa, eikä sivuapteekkilupaa tarvitse hakea erikseen. Apteekkilupa-asia ja sivuapteekin pitäminen käsitellään tällöin yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös.

Oikeutena oleva sivuapteekki

Jos sivuapteekin pitämistä ei ole asetettu apteekkiluvan ehdoksi, julistetaan sivuapteekkilupa haettavaksi verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella. Tällöin sivuapteekkilupaa on haettava erikseen ja sivuapteekkilupa-asia ratkaistaan erillisenä asiana. Oikeutena olevaa sivuapteekkia voi hakea myös hakematta apteekkia, jonka alaisuudessa sivuapteekki on aiemmin toiminut. Oikeutena olevaa sivuapteekkia voivat hakea ainoastaan apteekkarihakijat. 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää sivuapteekkiluvan useammasta hakijasta sille apteekkarille, jolla on parhaat edellytykset sivuapteekin pitämiseen, kun otetaan huomioon apteekin sijainti, muut toimintaedellytykset ja uuden sivuapteekkiluvan kyseessä ollessa suunnitelmat sivuapteekkitoiminnan järjestämiseksi.
 

Apteekit / Apteekki- ja sivuapteekkiluvat / Sivuapteekkiluvan hakeminen / Lisätietoa

Lisätietoa