Määräykset ja ohjeet

Määräykset

Määräykset

Kaikki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamat voimassa olevat määräykset julkaistaan Finlexin sähköisessä määräyskokoelmassa.

Fimean määräykset (Finlex.fi)

Ohjeet

1/2019 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste (pdf)

2/2017 Hakemusmenettelyt varastointivelvoitteen järjestämiseksi erityistapauksissa (pdf)

1/2017 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen (pdf)

1/2014 Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen (pdf)

Ohjauskirjeet

Ohjauskirje biologisten valmisteiden lääkevaihdon hyvistä toimintatavoista apteekeissa (16.1.2024, pdf)

Ohjauskirje apteekeille potilaskohtaisen erityisluvan hakemisesta sähköisen lääkemääräyksen nojalla (21.12.2023, pdf)

Ohjauskirje huumausainelain ja -valvonnan muutoksista ja muutosten vaikutuksesta apteekkityöhön (8.5.2023, pdf)

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon hyvät toimintatavat apteekissa (23.2.2023, pdf)

Ohjauskirje koneellisessa annosjakelussa käytettävät lääkevalikoimat (8.2.2023, pdf)

Ohjauskirje potilaan välttämättömän lääkehoidon turvaamisesta poikkeustilanteessa (18.8.2022, pdf)

Fimean ohjauskirje apteekeille ADHD-lääkevalmisteisiin liittyvistä määräämisehdoista ja Sic-merkinnästä (17.2.2021, pdf)

Lääkkeiden toimittaminen apteekin verkkopalvelusta tai muiden etämyyntipalveluiden välityksellä sekä näihin liittyvät lääkekorvaukset (2.2.2021, pdf)

Ohjauskirje apteekeille, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille lääkevalmistuksen raaka-aineiden tunnistamisesta (27.11.2020, pdf)