Riksomfattande biobanksregister

Riksomfattande biobanksregister

Fimeas uppgift är att styra och övervaka biobanksverksamheten samt upprätthålla ett riksomfattande offentligt biobanksregister. I biobanksregistret samlas uppgifter om varje biobanks ägare och de biobanksansvariga, om villkoren för att få prover och var de förvaras. Registret ska också innehålla uppgifter om omständigheter av betydelse för provernas och de tillhörande uppgifternas användbarhet samt om de forskningsområden inom vilka proverna och uppgifterna kan utnyttjas.

Fimea ska underrättas om inledande av biobanksverksamhet för att uppgifterna ska kunna registreras i det offentliga riksomfattande biobanksregistret innan verksamheten inleds. Om det senare sker ändringar i uppgifterna som anmälts till biobanksregistret eller Fimea, ska biobanken underrätta Fimea om ändringarna.

Behandlingstider för anmälningar om biobanksverksamhet

Biobankens anmälan om inledd verksamhet, högst 60 dagar.

Biobankens anmälan om ändrad verksamhet, högst 60 dagar

Formen för det offentliga riksomfattande biobanksregistret ändrades den 27 augusti 2020 så att registeruppgifterna för varje biobank hittas separat.

Riksomfattande registrerade biobanker (på finska, pdf)