Utbytbara läkemedelspreparat

Utbytbara läkemedelspreparat

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel år 2024

Fimea publicerar förteckningen över utbytbara läkemedel senast 45 dagar innan förteckningen träder i kraft. Förteckningen publiceras dels som en lista över läkemedlen (i pdf-format), dels som en textfil med information på förpackningsnivå, som kan laddas in i databaser (ascii). Sammanställningen av textfilen påbörjas cirka fem dagar innan den publiceras. Försäljningstillstånd som beviljats medan sammanställningen pågår tilläggs inte i textfilen. Efter att förteckningen har publicerats uppdateras ännu textfilen som är till för att laddas in i databaser med uppgifter som fås in från innehavarna av försäljningstillstånd. Databasfilen publiceras på nytt 38 dagar innan förteckningen träder i kraft.

Giltighetstid FIMEA publicerar förteckningen senast 45 dagar tidigare Preciseringar och korrigeringar angående saluförning från innehavarna av försäljningstillstånd senast Uppdaterad textfil för databaser (38 dagar)
1.4 –30.6.2024 15.2.2024 22.2.2024 23.2.2024
1.7–30.9.2024 16.5.2024 23.5.2024 24.5.2024
1.10–31.12.2024 16.8.2024 23.8.2024 26.8.2024
1.1–31.3.2025 15.11.2024 22.11.2024 25.11.2024

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ber innehavarna av försäljningstillstånd kontrollera uppgifterna om deras egna preparat och saluföringen av dem alltid då förteckningen över utbytbara läkemedel har publicerats, och meddela eventuella korrigeringar/kompletteringar senast på de datum som anges i tabellen ovan. Anmälan kan göras med blanketter som finns på Fimeas webbsida.

Blanketter

Ytterligare information ges av

laakevaihto(at)fimea.fi

Haasto Juuso, jurist, tel. 029 522 3643

Helle Marjo-Riitta, enhetschef, tel. 029 522 3320

Laakso Merja, koordinator för försäljningstillstånd, tel. 029 522 3368

Sallinen Jukka, enhetschef, tel. 029 522 3410

Sääskilahti Jenni, koordinator för försäljningstillstånd, tel. 029 522 3438 (tjänsteledig)

Anttinen-Klemetti Tiina, koordinator för försäljningstillstånd, tel. 029 522 3318