Rapportering om tillbud

Rapportering om tillbud

Den här sidan innehåller en sammanställning av information om hur du rapporterar om tillbud. Kontrollera innan du rapporterar om tillbud:

  1. huruvida iakttagelsen uppfyller definitionen på ett tillbud
  2. vem som ska rapporteras om tillbudet, och
  3. på vilken blankett rapporteringen ska göras

Rapportering om tillbud

Blanketter för rapportering om tillbud

Blanketter för rapportering om tillbud

Blanketter för rapportering om tillbud