Övervakning av avsiktlig utsättning

SV Avoimen käytön valvonta

Avsiktlig utsättning innebär att genetiskt modifierade organismer avsiktligt utsätts i miljön, t.ex. vid forsknings- och utvecklingsprov (fältprov) eller som produkter som marknadsförs. Fimea övervakar hälsoeffekterna vid avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer, både genom granskning av handlingar och genom inspektionsbesök. Övervakningen är baserad på verksamhetsidkarens ansökan till gentekniknämnden och riskbedömningen för den avsiktliga utsättningen samt på en eventuell övervakningsplan och övervakningsrapportering.

Övriga tillsynsmyndigheter för avsiktlig utsättning är Finlands miljöcentral (SYKE), som övervakar avsiktlig utsättning i när det gäller miljöfrågor samt Livsmedelsverket, som övervakar avsiktlig utsättning inom området för jord- och skogsbruk. Tillsynen över avsiktlig utsättning leds av gentekniknämnden som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.