Läkemedelsöktjänst

Tällä hakulomakkeella voit hakea tiettyä lääkettä tai lääkeainetta, tai luoda listoja haluamillasi tarkemmilla hakuehdoilla.

Läkemedelsöktjänst

Tällä hakulomakkeella voit hakea tiettyä lääkettä tai lääkeainetta, tai luoda listoja haluamillasi tarkemmilla hakuehdoilla.

Lääkevalmistehaku

Sökterm

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z e o Ö

Utökad sökning

Medicin75+

Riskläkemedel klassificering

Detaljerade sökvillkor (visa endast)

Klassifikation (visa endast)

Försäljningstillstand
Ändring

Läkmedelsök disclaimer

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eftersträvar i dokumentet datainnehållets riktighet och aktualitet, men det är möjligt att enstaka fel kan förekomma.

Förklaringar till uppgifterna om tillgången

Förklaringar till uppgifterna om tillgången

Parallelldistribution 

Ett parallelldistribuerat preparat är ett läkemedelspreparat som beviljats försäljningstillstånd genom Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) centraliserade förfarande och som parallelldistribueras till Finland av en annan distributör än det företag som fått det ursprungliga försäljningstillståndet. Fimea får inte uppgifter om restsituationer på dessa preparat med stöd av 27 § i läkemedelslagen (395/1987), om inte parallelldistributören lämnar uppgifterna till Fimea frivilligt. Således är uppgifterna om tillgången på dessa preparat osäkra. 

Osäker tillgång 

Fimea lägger till anteckningen osäker tillgång för läkemedelspreparatet i en situation då Fimea har fått kännedom om en eventuell restsituation på läkemedelspreparatet, för vilken innehavaren av försäljningstillståndet inte har lämnat in en restnotering. Anteckningen osäker tillgång innebär att det inte nödvändigtvis finns tillgång till den mängd läkemedelspreparat som motsvarar behovet på den.