Förteckningar över veterinärmedicinska specialtillståndspreparat

Förteckningar över veterinärmedicinska specialtillståndspreparat

Marknaden för veterinärmedicinska läkemedel i Finland är liten och därför finns det nödvändigtvis inte läkemedelspreparat med försäljningstillstånd tillgängliga för behandling av alla sjukdomar hos djuren. Enligt kaskadreglerna i veterinärförordningen (EU) 2019/6 ska veterinären använda i första hand veterinärmedicinska läkemedel med försäljningstillstånd i Finland, i andra hand inom EU. Ett specialtillstånd behövs alltid om det veterinärmedicinska läkemedlet inte marknadsförs i Finland. Läkemedel som redan har beviljats specialtillstånd finns i tabellen Veterinärmedicinska specialtillståndspreparat (Excel).

Fimea kan bevilja ett specialtillstånd för behandling av ett enskilt djur eller en grupp av djur.

Fimea kan i vissa situationer, utan en separat ansökan, bevilja ett tidsbundet specialtillstånd för ett läkemedel. Läkemedlet kan då överlåtas till förbrukning även om det inte har ett försäljningstillstånd (Läkemedelslagen 21 f §, Läkemedelsförordningen 10 f §). Dessa läkemedel finns i förteckningen Tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat (pdf).

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat Lagstiftning