Tillgången till apotekstjänster

Tillgången till apotekstjänster

Det är Fimeas lagstadgade uppgift att säkerställa tillgången till apotekstjänster i hela landet (Läkemedelslagen 395/1987). Fimea beviljar de apotekstillstånd som behövs för att bedriva apoteksrörelse och övervakar apotekens verksamhet. 

För att trygga tillgången till läkemedel kan till apotekstillståndet fogas villkor som gäller apotekets öppettider eller upprätthållandet av ett filialapotek och serviceställe för apotek.

Läkemedelsbarometern är en enkät till befolkningen med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Befolkningsenkäten genomförs vartannat år. I en del av enkäten utreds befolkningens erfarenheter av de ställen där man köper läkemedel och av anskaffningen av läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ansvarig för genomförandet av läkemedelsbarometern och för rapporteringen av de grundläggande resultaten. 

Nyckeltal om tillgången till apotekstjänster:

Antalet apoteksverksamhetsställen

Tabell 1. Antalet apoteksverksamhetsställen och beviljade apotekstillstånd 2010─2022 (situationen på årets sista dag).

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Apotek 618 620 618 616 615 612 613 616 618 623 626 632 637
Filialapotek 194 198 200 199 201 204 201 196 196 194 192 191 191
Serviceställe* (109) 22 (na) 36 (64) 55 (43) 86 (20) 93 (10) 108 (3) 107 109 114 123 124 123
Apotekets webbtjänst** - (na) (na) (na) (na) 101 105 102 104 130 143 225 248
Beslut om ett nytt apotek*** 0 0 2 0 0 0 2 (0) 11 (3) 8 (2) 5 (5) 6 (3) 6 (5) 0 (6)
Apotek som stängts **** 0 (1) 1 (1) 0 (2) 2 (2) 0 (2) 0 (1) 1 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (1)
Beviljade apotekstillstånd 74 91 68 61 60 76 69 89 78 81 79 105 99
Beviljade filialapotek-stillstånd 31 36 16 20 24 23 18 24 27 20 21 22 18

* antalet medicinskåp i parentes, lagen om serviceställe har trätt i kraft 1.2.2011
** lagen om apotekets webbtjänst har trätt i kraft 1.2.2011
*** antalet apotek som öppnats under ifrågavarande år i parentes
**** antalet filialapotek som stängts under ifrågavarande år i parentes
Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Antalet apotek har ökat något de senaste 12 åren då det fanns 618 apotek 2010 och totalt 637 apotek 2022. Antalet filialapotek har samtidigt minskat från 194 till 191.nullnullnullnullnullnullnullnullnullkjnullnullnullnullok.2021 hade privata apotek öppet på vardagar (mån-fre) i genomsnitt 9,5 timmar, på lördagar i genomsnitt 6,5 timmar och på söndagar i genomsnitt 5,6 timmar.nullTaulukko.nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull2021 hade privata apotek öppet på vardagar (mån-fre) i genomsnitt 9,5 timmar, på lördagar i genomsnitt 6,5 timmar och på söndagar i genomsnitt 5,6 timmar.nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull2021 hade privata apotek öppet på vardagar (mån-fre) i genomsnitt 9,5 timmar, på lördagar i genomsnitt 6,5 timmar och på söndagar i genomsnitt 5,6 timmar.nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull

Figur 1. Antalet apoteksverksamhetsställen i Finland 2010–2022 (situationen på årets sista dag).

Ett 40-tal nya apotek har inrättats mellan 2016 och 2022 och 24 nya apotek har öppnats. Under granskningsperioden har 4 apotek och 19 filialapotek stängts.nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull

Figur 2. Apotek som inrättats och stängts i Finland 2010─2022.

Apotekens öppethållningstider 

Tabell 2. De privata apotekens öppethållningstider 2017─2022.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Öppettider för huvudapotek i genomsnitt (t/vecka)  58 58 58 58 58,5 58
Öppettider för huvudapotek 
mån-fre i genomsnitt (t/dag)
10 10 10 10 10 10
Öppettider för filialapotek 
i genomsnitt (t/vecka)
40 40 38 37 39 38
Öppettider för filialapotek, 
mån-fre i genomsnitt (t/dag)
8 8 7,5 7,2 7,5 7,4
Har öppet på lördagar (%) 77 76 78 78 79 78
Har öppet på söndagar (%) 26 27 29 29 28 29
Öppettider
i genomsnitt (t/vecka)
54 54 54 54 54 54
Öppettider 
mån-fre i genomsnitt (t/dag)
9,5 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5
Öppet på lördag i genomsnitt (t) 6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6
Öppet på söndag i genomsnitt (t) 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

2022 hade privata apotek öppet på vardagar (mån-fre) i genomsnitt 9,5 timmar, på lördagar i genomsnitt 6,6 timmar och på söndagar i genomsnitt 5,7 timmar.

Figur 3. De privata huvud- och filialapotekens genomsnittliga öppethållningstider 2022.

Regional tillgång till apotekstjänster

Tabell 3. Antal apotek (huvud- och filialapotek) per landskap i förhållande till invånarantalet 2017─2022.

  Invånare per apotek Antal apotek
Landskap 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nyland 10321 10456 10642 10832 10712 10613 168 164 160 156 156 156
Åland 7606 7586 7532 7471 7447 7372 4 4 4 4 4 4
Päijänne-Tavastland 7306 7326 7349 7129 7165 7187 28 28 28 28 28 28
Birkaland 7400 7326 7262 7190 7255 7315 72 72 72 72 71 70
Norra Österbotten 6828 6813 6784 6768 6869 6864 61 61 61 61 60 60
Södra Karelen 6270 6305 6346 6388 6438 6493 20 20 20 20 20 20
Mellersta Österbotten 6166 6174 6181 6196 6222 6253 11 11 11 11 11 11
Egentliga Tavasland 6056 6079 6092 6104 6120 6169 28 28 28 28 28 28
Egentliga Finland 6071 6043 6018 5918 5982 5971 80 80 80 81 80 80
Mellersta Finland 5562 5565 5564 5394 5402 5412 49 49 49 51 51 51
Österbotten 5344 5501 5494 5639 5650 5655 33 32 32 32 32 32
Norra Savolax 5385 5399 5397 5309 5339 5481 46 46 46 46 46 45
Lappland 5326 5348 5353 5369 5410 5431 33 33 33 33 33 33
Södra Österbotten 5157 5183 5338 5241 5270 5303 37 37 36 36 36 36
Norra Karelen 5243 5267 5275 5200 5234 5258 31 31 31 31 31 31
Satakunta 4945 5102 5129 5161 5205 5248 43 42 42 42 42 42
Kajanaland 5036 5090 5119 5165 5219 5283 14 14 14 14 14 14
Kymmenedalen 4985 5043 5088 5349 5418 5485 32 32 32 32 32 32
Södra Savolax 3434 3377 3403 3650 3708 3774 38 39 39 39 39 39
Hela landet 6722 6741 6765 6793 6779 6790 828 823 818 817 814 812

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Befolkningens erfarenheter av tillgången till apotekstjänster

Tabell 4. Befolkningens erfarenheter av tillgången till apotekstjänster i Finland.

  2017
Fullständigt eller delvis av samma åsikt 
n=7920
%
2019
Fullständigt eller delvis av samma åsikt 
n=2104
%
2021
Fullständigt eller delvis av samma åsikt 
n=2081
%
Apoteken är tillräckligt nära mig för att jag ska få läkemedlet enkelt  89,9 94,8 95,4
Det är svårt att skaffa läkemedel, därför att det finns så få platser att köpa dem 7,0 5,8 5,0
Jag har ofta varit i en situation där jag skulle behöva läkemedel, men apoteket har varit stängt 10,8 18,7 13,0

Källa: Läkemedelsbarometern, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Mer än 95 procent av de 2 081 tillfrågade som deltog i befolkningsenkäten 2021 ansåg att det finns apotek tillräckligt nära för att lätt skaffa läkemedel. Det var 0,6 procent fler än 2019 och 5,5 procent fler än 2017. Fem procent av de tillfrågade 2021 upplevde att det var svårt att köpa medicin på grund av få ställen att köpa den och 13 procent av de tillfrågade upplevde att de var ofta i en situation där de behövde medicin, men apoteket hade stängts.

Figur 4. Befolkningens erfarenheter av tillgången till apotekstjänster i Finland.