Läkemedelsförpackningen

Lääkepakkaus

På läkemedelsförpackningen finns många märkningar som innehåller viktig information för läkemedelsanvändare och handläggare.

  • Läkemedelspreparatets namn, styrka och läkemedelsform är de viktigaste förpackningsmärkningarna. Med hjälp av dem identifieras och urskiljs olika preparat från varandra. Preparatets namn samt vid behov dess styrka och läkemedelsform finns också märkta med punktskrift på förpackningen.
  • Preparatets sammansättning anges på förpackningen. Oftast räcker det att på förpackningen nämna den aktiva substansen och mängden aktiv substans samt de hjälpämnen som kan ha betydelse/effekt (t.ex. laktos). Alla ämnen som ingår i preparatet anges i bipacksedeln.
  • På förpackningen finns uppgifter om användningsområdet för egenvårdsläkemedel och de vanligaste doseringsanvisningarna samt målgruppen (till exempel vuxna och personer över 12 år). Egenvårdsläkemedlen är märkta med ”Itsehoitolääke/Receptfritt läkemedel”, för att de ska kunna skiljas från kosttillskott.
  • På förpackningen anges om preparatet kräver särskilda förvaringsförhållanden, till exempel förvaring i kylskåp.
  • Den röda varningstriangeln märks ut på de preparat som är klart skadliga i trafik.
  • På förpackningen antecknas när preparatet senast ska användas (i allmänhet i samband med förkortningen EXP eller texten Käyt.viim./Anv.före).
  • Nästan alla receptbelagda läkemedel har så kallade säkerhetsmärkningar i syfte att säkerställa att läkemedlet inte är en förfalskning: 2Dstreckkod samt PC (product code, produktkod), SN (serial number, serienummer) och LOT (satsnummer), vilka specificerar förpackningen. Säkerhetsmärkningarna kontrolleras på apoteket.
  • Vnrnummer är ett nordiskt produktnummer som används i läkemedelsdistributionskedjan för att säkerställa att rätt preparat, styrka och förpackningsstorlek hanteras.
  • På läkemedelsförpackningen anges också namnet och adressen på innehavaren av försäljningstillståndet samt försäljningstillståndets nummer (anteckningen MTnr).

De mest exakta förpackningsmärkningarna finns på preparatets ytterförpackning. Innerförpackningarna (till exempel blister för tabletter, krämtub, flaska med ögondroppar) har på grund av utrymmesbrist ofta snävare märkningar. Preparatets namn, styrka, läkemedelsform, det verksamma ämnet och namnet på innehavaren av försäljningstillståndet samt satsnummer och datum när preparatet senast ska användas finns emellertid på alla delar av förpackningen. På läkemedelsförpackningarna är alla anteckningar på både finska och svenska.

Du kan läsa mer i tidskriften Sic! i artikeln ”Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?”på finska. (Sic! 1–2/2020)