Publikationer

Publikationer

Fimea publicerar information om läkemedel och användningen av dem för hälso- och sjukvårdspersonal i sina publikationsserier och som separata publikationer.

Fimeas alla publikationer finns i Julkari, som är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Fimeas föreskrifter, anvisningar och beslut finns på Fimeas webbplats under Lagar och anvisningar.

Webbtidningen Sic! hittas på sic.fimea.fi!

Sic! är en webbtidning som Fimea publicerat för hälso- och sjukvårdspersonal, andra aktörer inom läkemedelsbranschen och intressentgrupper. Den är gratis att läsa för alla. Information om det nya innehållet ges i ett nyhetsbrev som du kan beställa med beställningsblanketten på Fimeas webbplats (nyhetsbrevet ges ut på finska).

Bekanta dig med Sic!

Finlands läkemedelsstatistik (Suomen lääketilasto)

Finlands läkemedelsstatistik (på finska eller på engelska) är en statistikpublikation som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och FPA tillsammans ger ut. Publikationen innehåller uppgifter om såväl läkemedelskonsumtion som sjukförsäkringsersättningar. 

Senaste statistiken

Suomen lääketilasto 2022 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2021 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2020 (www.julkari.fi)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar

Rapporternas sammandrag finns på svenska.

Julkaisut – haku ja listaus JULKARI


Sök bland publikationerna