Apoteksinspektioner

Apoteksinspektioner

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar att apotekens verksamhet är lagenlig. Tillsynen består bland annat av vägledning, tillstånds- och anmälningsförfaranden, utredningsbegäran, apoteksinspektioner och disciplinåtgärder.

Inspektioner av apotek görs på basis av riskutvärdering. Inspektionen kan fokusera på ett särskilt ämnesområde eller mer allmänt granska apotekets verksamhet. Inspektionen kan utföras på plats eller som en distansinspektion där diskussion som rör inspektionen förs via distanskommunikation. I allmänhet görs en förhandsanmälan om kommande inspektion.

Vid Fimeas distansinspektioner av apotek skickas innan den egentliga inspektionen ett frågeformulär gällande apotekets rutiner och information om apotekets verksamhet. Apoteken kan också utnyttja frågeformuläret för egen utvärdering av sin verksamhet.

Frågeformuläret för egen utvärdering