Kansalaisen lääketieto uusi intro

Välkommen till Läkemedelsinformation för allmänheten, som upprätthålls av Fimea.

Webbplatsen Läkemedelsinformation för allmänheten innehåller viktiga anvisningar och bakgrundsinformation om säker och korrekt användning av läkemedel. Här finns också information om bland annat särskilda drag hos läkemedelsbehandling av olika grupper, så som barn och äldre, samt om medicintekniska produkter.

Balken som öppnas till vänster innehåller en översikt över webbplatsens innehåll. Under rubrikerna finns mera information om respektive tema.

Kaikki aiheet otsikko

Alla sidor

Ajankohtaista otsikko

Aktuellt