Plasmabaserade preparat med försäljningstillstånd

Plasmabaserade preparat med försäljningstillstånd

Från och med början av 2012 trädde en reviderad föreskrift i kraft om leverans av läkemedel enligt vilken plasmabaserade preparat och blodkomponenter skall kunna spåras från bloddonatorn till mottagaren av läkemedlet. Kravet på spårbarhet gäller läkemedel i vilka den aktiva substansen är en plasmakomponent. Övervakningen av tillverkningspartierna omfattar inte sådana läkemedelspreparat i vilka den plasmabaserade komponenten, t.ex. albumin, är ett hjälpmedel.

Diagnostiska radiofarmaceutiska preparat klassificeras som läkemedel och därför omfattas även dessa av kravet på spårbarhet, om de innehåller en plasmabaserad aktiv substans. För att spårningen ska lyckas bör apoteken i receptdagboken anteckna numret på tillverkningspartiet för de läkemedelspreparat. Skylldigheten att anteckna numret på tillverkningspartiet berör även sjukhusapotek samt från läkemedelscentralerna till vårdenheterna levererade plasmabaserade preparat.

Information om plasmabaserade preparat kan hittas i Fimeas läkemedelssöktjänst (välj klassifikation: Plasmabaserade preparat): Läkemedelsöktjänst