Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

CERE-registret är ett nationellt register över de aktörer som tillhandahåller medicintekniska produkter och deras produkter, vilket upprätthålls av Fimea. Anmälningsskyldiga i CERE-registret är enligt den nationella lagstiftningen aktörer som tillhandahåller medicintekniska produkter. 

Fimea använder en e-tjänst för skötseln av ärenden i Cere-registret, men alla ärenden kan ännu inte skötas via e-tjänsten. En del av anmälningarna till registret ska fortfarande göras med PDF- eller Excel-blanketter. Kontrollera innan du gör en anmälan under "E-tjänsten" om du kan göra anmälan i e-tjänsten.

Observera att en del av aktörerna registrerar sig i EUDAMED, se webbplatsen under produkt- och aktörsanmälningar till EUDAMED.

Ta kontakt

I ärenden som gäller registrering kontakta Fimeas postlåda i registreringsärenden: [email protected].

Anmälnings till CERE-registret
 

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

Mer information om e-tjänsten

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE

Mer information

Produkt- och aktörsanmälningar i CERE