Samarbete med patientorganisationer

Samarbete med patientorganisationer

Fimea samarbetar med patientorganisationer via patientrådet och nätverket för läkemedelsinformation.

Patientrådet

Syftet med Fimeas patientråd är inkludera patientsynvinkeln i myndigheternas arbete och att skapa en direkt kontakt mellan Fimea och patient- och handikapporganisationerna. Målet är att öka transparensen i och kännedomen om myndighetsverksamheten.

Nätverket för läkemedelsinformation

Fimea koordinerar det nationella nätverket för läkemedelsinformation, där även representanter för patientorganisationerna deltar. Nätverkets strävar efter att skapa och förmedla tillförlitlig läkemedelsinformation för patienter och att stöda patienternas delaktighet i sina läkemedelsbehandlingar. Aktörerna i nätverket för läkemedelsinformation förmedlar information om läkemedel bland annat via Facebooksidan Tunne lääkkeesi (Känn dina läkemedel, på finska)

Läs mer om verksamheten vid Fimeas patientråd och nätverket för läkemedelsinformation:

Fimeas patientråd

Nätverket för läkemedelsinformation

Facebook-sidan Tunne lääkkeesi (Känn dina läkemedel, på finska)