Andra tillstånd

Andra tillstånd

Utöver försäljningstillstånd beviljar Fimea också flera andra tillstånd och intyg i anslutning till läkemedelspreparat.

Dispens

Dispens kan beviljas för preparat med försäljningstillstånd, om preparatet är ett kritiskt läkemedel i den finländska läkemedelsförsörjningen och om det annars uppstår ett avbrott i tillgången.

Läs mer: Dispens

Specialtillstånd

Specialtillstånd kan beviljas av särskilda sjukvårdsrelaterade orsaker för sådana preparat, som inte har försäljningstillstånd i Finland.

Läs mer: Specialtillstånd

Satsvis övervakning

Fimea beviljar satsvisa tillstånd för att på marknaden frigöra plasmabaserade läkemedelspreparat, immunserum och vacciner som används för immunprofylax.

Läs mer: Satsvis övervakning

Exportintyg (CPP)

Fimea beviljar läkemedelsfabriker exportintyg (CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product) för export av läkemedel.

Läs mer: Exportintyg

Dosdispensering

Fimea kan bevilja tillstånd för preparat med försäljningstillstånd för en förpackningsstorlek som är avsedd för en separat dosdispensering på ansökan av innehavaren av försäljningstillståndet.

Läs mer: Dosdispensering

Tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar

Fimea behandlar också tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar.

Läs mer: Kliniska läkemedelsprövningar