Aktuellt om produkter

Aktuellt om produkter

På den här sidan har det sammanställts allmän och aktuell information om medicintekniska produkter.

Fimea publicerar också nyhetsbrev med aktuell information om medicintekniska produkter. Om du så önskar, kan du beställa det nyaste nyhetsbrevet till din e-post via följande sida:

Beställ nyhetsbrevet