Betydande polyfarmaci bland äldre

Betydande polyfarmaci bland äldre

Denna indikatordata visar antalet medborgare som har fyllt 75 år och som under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) har köpt 10 eller fler olika läkemedel från ett apotek. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

År 2022 utgjorde andelen mångmedicinerade 20 % av alla äldre personer som fyllt 75 år, och under åren 2020–2022 har andelen mångmedicinerade ökat årligen i alla välfärdsområden. Mångmedicinering kan vara väl genomtänkt och rationell behandling när hela läkemedelsregimen har bedömts på rätt sätt, och behovet, korrekt användning och dosering av alla tillgängliga läkemedel samt problem relaterade till läkemedelsbehandling regelbundet utvärderas. Mångmedicinering kan dock i sig öka riskerna i samband med läkemedelsbehandling och öka behovet av hälsovårdsresurser, utan att tydligt ge ytterligare hälsofördelar.

Betydande polyfarmaci bland äldre, välfärdsområde

Excel-lukija

Signifikant polyfarmaci bland äldre, taulukon 1 kuvausteksti

Tabell 1. Andelen personer av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från och med år 2020, i hela landet och efter välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Betydande polyfarmaci bland äldre, stapeldiagram

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre, tabell, sjukvårdsdistrikt

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre, taulukon 2 kuvausteksti

Tabell 2. Andelen av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från 2015 till 2019, i hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.