Betydande polyfarmaci bland äldre

Betydande polyfarmaci bland äldre

Denna indikatordata visar antalet medborgare som har fyllt 75 år och som under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) har köpt 10 eller fler olika läkemedel från ett apotek. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

År 2022 utgjorde andelen mångmedicinerade 20 % av alla äldre personer som fyllt 75 år, och under åren 2020–2022 har andelen mångmedicinerade ökat årligen i alla välfärdsområden. Mångmedicinering kan vara väl genomtänkt och rationell behandling när hela läkemedelsregimen har bedömts på rätt sätt, och behovet, korrekt användning och dosering av alla tillgängliga läkemedel samt problem relaterade till läkemedelsbehandling regelbundet utvärderas. Mångmedicinering kan dock i sig öka riskerna i samband med läkemedelsbehandling och öka behovet av hälsovårdsresurser, utan att tydligt ge ytterligare hälsofördelar.

Betydande polyfarmaci bland äldre, välfärdsområde

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre i Finland och enligt välfärdsområde 2020-2023
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column Användare 2023 Sort the table ascending by the column Befolkning 2023 Sort the table ascending by the column Andel % 2023 Sort the table ascending by the column Användare 2022 Sort the table ascending by the column Befolkning 2022 Sort the table ascending by the column Andel % 2022 Sort the table ascending by the column Användare 2021 Sort the table ascending by the column Befolkning 2021 Sort the table ascending by the column Andel % 2021 Sort the table ascending by the column Användare 2020 Sort the table ascending by the column Befolkning 2020 Sort the table ascending by the column Andel % 2020 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 140 291 670 493 20,9 129 268 645 718 20,0 119 839 615 966 19,5 109 915 585 964 18,8
Egentliga Finlands välfärdsområde 12 994 62 349 20,8 12 050 60 111 20,0 10 966 57 201 19,2 9 951 54 080 18,4
Satakunta välfärdsområde 6 537 32 277 20,3 6 085 31 239 19,5 5 577 29 913 18,6 4 989 28 720 17,4
Egentliga Tavastland välfärdsområde 5 160 23 750 21,7 4 735 22 749 20,8 4 257 21 631 19,7 3 954 20 524 19,3
Birkalands välfärdsområde 12 588 62 967 20,0 11 713 60 591 19,3 10 673 57 629 18,5 9 837 54 663 18,0
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 6 128 30 113 20,4 5 631 28 871 19,5 5 198 27 550 18,9 4 651 26 119 17,8
Kymmenedalens välfärdsområde 6 095 25 047 24,3 5 689 24 318 23,4 5 419 23 305 23,3 4 930 22 488 21,9
Södra Karelens välfärdsområde 3 358 19 065 17,6 2 881 18 504 15,6 2 686 17 839 15,1 2 438 17 220 14,2
Södra Savolax välfärdsområde 4 911 22 386 21,9 4 486 21 849 20,5 4 174 21 000 19,9 3 798 20 303 18,7
Norra Savolax välfärdsområde 8 532 33 273 25,6 7 859 32 195 24,4 7 345 30 978 23,7 7 102 29 760 23,9
Norra Karelens välfärdsområde 5 245 22 917 22,9 4 722 22 182 21,3 4 355 21 265 20,5 4 012 20 196 19,9
Mellersta Finland välfärdsområde 7 166 34 291 20,9 6 471 32 983 19,6 6 050 31 393 19,3 5 447 30 001 18,2
Södra Österbottens välfärdsområde 5 941 26 529 22,4 5 511 25 679 21,5 5 171 24 672 21,0 4 867 23 680 20,6
Österbottens välfärdsområde 3 912 22 799 17,2 3 656 22 236 16,4 3 413 21 501 15,9 3 002 20 494 14,6
Mellersta Österbottens välfärdsområde 2 309 8 755 26,4 2 131 8 347 25,5 2 046 7 889 25,9 1 859 7 512 24,7
Norra Österbottens välfärdsområde 11 172 43 135 25,9 10 273 41 450 24,8 9 500 39 665 24,0 8 825 37 684 23,4
Kajanaland välfärdsområde 2 318 10 649 21,8 2 148 10 382 20,7 2 059 10 063 20,5 2 041 9 787 20,9
Lapplands välfärdsområde 4 817 23 222 20,7 4 477 22 538 19,9 4 147 21 575 19,2 3 894 20 652 18,9
Östra Nylands välfärdsområde 2 303 11 852 19,4 2 083 11 270 18,5 1 907 10 687 17,8 1 724 10 009 17,2
Mellersta Nylands välfärdsområde 4 179 20 063 20,8 3 915 18 964 20,6 3 745 17 823 21,0 3 371 16 522 20,4
Västra Nylands välfärdsområde 8 477 46 162 18,4 7 772 43 809 17,7 7 219 41 151 17,5 6 466 38 302 16,9
Vanda och Kervo välfärdsområde 4 526 23 253 19,5 4 223 22 086 19,1 3 815 20 707 18,4 3 326 19 240 17,3
Helsingfors 11 023 61 821 17,8 10 192 59 712 17,1 9 615 57 071 16,8 8 899 54 368 16,4
Åland 501 3 818 13,1 484 3 653 13,2 431 3 458 12,5 375 3 284 11,4

Betydande polyfarmaci bland äldre, taulukon 1 kuvausteksti

Tabell 1. Andelen personer av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från och med år 2020, i hela landet och efter välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Tabell 1 i tillgänglig form (pdf)

Betydande polyfarmaci bland äldre, stapeldiagram

Excel-lukija

SV Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, pylväskaavion kuvausteksti

Betydande polyfarmaci bland äldre, tabell, sjukvårdsdistrikt

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre i Finland och enligt sjukvårdsdistrikt 2015-2019
Sjukvårdsdistrikt Sort the table ascending by the column Användare 2019 Sort the table ascending by the column Befolkning 2019 Sort the table ascending by the column Andel % 2019 Sort the table ascending by the column Användare 2018 Sort the table ascending by the column Befolkning 2018 Sort the table ascending by the column Andel % 2018 Sort the table ascending by the column Användare 2017 Sort the table ascending by the column Befolkning 2017 Sort the table ascending by the column Andel % 2017 Sort the table ascending by the column Användare 2016 Sort the table ascending by the column Befolkning 2016 Sort the table ascending by the column Andel % 2016 Sort the table ascending by the column Användare 2015 Sort the table ascending by the column Befolkning 2015 Sort the table ascending by the column Andel % 2015 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 74 282 561 292 13,2 69 753 549 051 12,7 66 105 585 608 11,3 64 302 535 795 12,0 59 738 515 333 11,6
Helsingfors och Nyland 15 464 129 631 11,9 14 366 124 407 11,5 13 742 131 994 10,4 13 334 117 697 11,3 12 266 111 708 11,0
Egentliga Finland 6 864 52 263 13,1 6 225 51 055 12,2 5 948 54 523 10,9 5 843 50 057 11,7 5 384 48 287 11,2
Satakunta 3 357 27 837 12,1 3 222 27 471 11,7 3 005 29 422 10,2 2 949 27 255 10,8 2 715 26 451 10,3
Centrala Tavastland 2 657 19 647 13,5 2 485 19 289 12,9 2 382 20 565 11,6 2 230 19 002 11,7 2 078 18 324 11,3
Birkaland 7 135 54 876 13,0 6 717 53 565 12,5 6 081 57 111 10,7 5 936 52 213 11,4 5 546 50 376 11,0
Päijät-Häme 3 267 25 393 12,9 2 946 24 600 12,0 2 834 26 145 10,8 2 636 23 776 11,1 2 483 22 706 10,9
Kymmenedalen 3 257 21 584 15,1 2 944 21 243 13,9 2 710 22 748 11,9 2 693 20 971 12,8 2 506 20 298 12,3
Södra Karelen 1 532 16 829 9,1 1 550 16 691 9,3 1 459 17 828 8,2 1 398 16 522 8,5 1 395 15 952 8,7
Södra Savolax 1 937 14 033 13,8 1 837 13 873 13,2 1 785 14 857 12,0 1 684 13 843 12,2 1 631 13 413 12,2
Östra Savolax 759 6 342 12,0 714 6 246 11,4 682 6 696 10,2 657 6 231 10,5 643 6 139 10,5
Norra Karelen 2 744 19 754 13,9 2 638 19 635 13,4 2 475 21 081 11,7 2 469 19 543 12,6 2 392 18 929 12,6
Norra Savolax 4 755 28 212 16,9 4 679 27 965 16,7 4 384 29 962 14,6 4 464 27 858 16,0 4 140 27 107 15,3
Mellersta Finland 3 573 25 871 13,8 3 327 25 497 13,0 3 151 27 213 11,6 3 120 25 100 12,4 2 889 24 149 12,0
Syd-Österbotten 3 288 22 986 14,3 3 173 22 785 13,9 3 003 24 388 12,3 2 926 22 819 12,8 2 633 22 264 11,8
Vasa 1 877 18 928 9,9 1 777 18 609 9,5 1 673 19 853 8,4 1 593 18 267 8,7 1 423 17 672 8,1
Mellersta Österbotten 1 436 8 408 17,1 1 275 8 224 15,5 1 263 8 811 14,3 1 171 8 120 14,4 1 118 7 796 14,3
Norra Österbotten 6 066 35 718 17,0 5 820 35 182 16,5 5 596 37 385 15,0 5 359 34 088 15,7 4 950 32 401 15,3
Kajanaland 1 356 9 500 14,3 1 264 9 440 13,4 1 194 10 123 11,8 1 186 9 446 12,6 1 082 9 151 11,8
Länsi-Pohja 917 7 173 12,8 850 7 209 11,8 833 7 735 10,8 844 7 166 11,8 794 6 947 11,4
Lappland 1 818 13 182 13,8 1 726 13 073 13,2 1 680 14 014 12,0 1 620 13 033 12,4 1 483 12 543 11,8
Åland 222 3 125 7,1 205 2 992 6,9 206 3 154 6,5 173 2 788 6,2 176 2 720 6,5

Betydande polyfarmaci bland äldre, taulukon 2 kuvausteksti

Tabell 2. Andelen av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från 2015 till 2019, i hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Tabell 2 i tillgänglig form (pdf)