Växtbaserade läkemedlen och homeopatiska preparat

Växtbaserade läkemedlen och homeopatiska preparat

Växtbaserade läkemedel uppdelas i följande grupper beroende på preparatet. Försäljningstillståndsansökare hittar mer detaljerade anvisningar om ansökning om försäljningstillstånd eller registrering vid varje preparatgrupp.

Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel (herbal medicinal products) är läkemedel vars aktiva ingredienser är växtbaserade ämnen (herbal substance) eller växtpreparat (herbal preparation) eller kombinationer av dessa. Ansökningarna om försäljningstillstånd för växtbaserade läkemedel är oftast ansökningar som baserar sig på väletablerad medicinsk användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Med ett traditionellt växtbaserat läkemedel avses ett sådant för människor avsett läkemedel vars aktiva ingredienser är växtbaserade ämnen (herbal substance), växtpreparat (herbal preparation) eller kombinationer av dessa. Innan en ansökan lämnas in, skall preparatet ha varit använd som läkemedel oavbrutet i minst 30 år, av vilka minst 15 år i Europeiska unionen.

Homeopatiska och antroposofiska preparat

Med ett homeopatiskt preparat avses ett läkemedelspreparat som tillverkats av homeopatiska stamberedningar enligt en metod som beskrivs i Europas farmakopé. Antroposofiska läkemedelpreparat betraktas också som dylika preparat. Homeopatiska och antroposofiska läkemedelpreparat kan antigen vara registrerade eller inneha försäljningstillstånd.

Näringstillskottspreparat som är underställda livsmedelslagstiftningen och övervakas av Livsmedelsverket.

Ytterligare information ges av

Tiina Anttinen-Klemetti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3318

Heikki Kartimo, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3347

E-postadresserna har formen [email protected]

Läs mer Växtbaserade läkemedlen