IMDRF-koder

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) har i samarbete med tillverkarna och tillsynsmyndigheterna utarbetat ett internationellt kodverk för rapportering av tillbud. Syftet med kodverket är att precisera rapporteringen av problem med produkter, effektivisera utredningen av tillbud och möjliggöra statistisk behandling av det insamlade materialet.

Kodverket är indelat i delområden

Läs mer

IMDRF

IMDRF-kodekar (xml-filer)