Beslut om klassificering

Beslut om klassificering

I vidstående pdf-filer finns klassificeringsbeslut ända från 2011. I tabellerna anges preparatens handelsnamn, sammansättning (verksamma beståndsdelar som påverkar beslutet om klassificering och halterna av dem i dygnsdosen), avsedd användning samt beslutets datering. I tabellerna används de svenskspråkiga benämningarna på ämnena (t.ex. kamfer, glukosaminsulfat) och växternas latinska namn (t.ex. Echinacea radix, Ginseng). Pdf-filerna innehåller också beslut om preparat som klassificerats eller inte klassificerats som läkemedel.

Årliga beslut:

Preparat som klassificeras som läkemedel 2015

Preparat som inte klassificeras som läkemedel 2015

Preparat som klassificeras som läkemedel 2014

Preparat som inte klassificeras som läkemedel 2014

Preparat som klassificeras som läkemedel 2013

Preparat som inte klassificeras som läkemedel 2013

Preparat som klassificeras som läkemedel 2012

Preparat som inte klassificeras som läkemedel 2012

Preparat som klassificeras som läkemedel 2011

Preparat som inte klassificeras som läkemedel 2011

 

19.5.2023