Biobanker

Biobanker

Med biobanker avses en samling av humana prover som förvaras för biomedicinskt forskningsarbete och till dessa prov finns bifogat information om provgivarens hälsotillstånd.

Tillsammans med klinisk bakgrundsinformation ger diagnostiska prover en möjlighet till omfattande vetenskaplig forskning vars syfte kan vara att främja hälsan, förstå sjukdomsmekanismer eller utveckla läkemedel och vårdpraxis.

En biobank i Finland kan inrättas av en sådan enskild eller offentlig juridisk person som har ekonomiska och funktionella möjligheter samt juridiska och forskningsmässiga förutsättningar att upprätthålla en biobank och hantera prover. Biobanken ska också uppfylla övriga lagstadgade förutsättningar för verksamheten. Grundandet av en biobank förutsätter att projektet har fått ett positivt utlåtande av den riksomfattande kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA).

En förteckning över finländska biobanker finns i det riksomfattande biobanksregistret. (på finska)

Mer upplysningar biobanker

Mer upplysningar

biopankkivalvonta (a) fimea.fi

Nummi Maaret, överinspektör, tel. 0295223282