Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkinnällisten laitteiden jakelijoiden laiteilmoituksia ei toistaiseksi kerätä

22.5.2023

Lääkinnällisiä laitteita vähittäismyyjille, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimijoille ja muille ammattimaisille käyttäjille jakelevalla toimijalla, joka asettaa Suomessa laitteita saataville, on lääkinnällisistä laitteista annetun lain (719/2021) 49 §:n 3 momentin mukaan velvollisuus tehdä toiminnastaan ja jakelemistaan laitteista ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Ilmoitettavien laitteiden suuresta määrästä ja laiteilmoitusten ajantasaisena pitämisen vaikeudesta johtuen Fimea on päättänyt, että se ei vaadi toistaiseksi edellä mainituilta jakelijoilta laiteilmoituksia. 

Fimean lääkinnällisten laitteiden sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön 2.5.2023. Palvelun kautta jakelija voi ilmoittaa ja päivittää toimijatietonsa, mutta sen avulla ei ilmoiteta jakelijoiden laitetietoja.

Lue lisää

Lääkinnällisten laitteiden sähköinen asiointi avataan 2.5.2023 - Fimea.fi

Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021 - Finlex

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lääkinnällisistä laitteista (EU) 2017/745

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EU) 2017/746

Lisätietoja antaa

  • Susanna Peltoniemi, yksikön päällikkö, Lääkinnälliset laitteet, p. 029 522 3270
  • Sari Tuomaala, Koordinaattori, lääkinnällisten laitteiden ohjaus ja rekisteröinti, Lääkinnälliset laitteet, p. 029 522 3280
  • toimija- ja laiterekisteröinti: [email protected]
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike