Uutiset-näyttösivun murupolku

Rationaalisen lääkehoidon tutkija – tutustu potilaan osallistumisen tarkastuslistaan

4.5.2023

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston yhteinen työryhmä on julkaissut Potilaan osallistumisen tarkastuslistan tutkijoille. Tarkastuslista on ensimmäinen potilasjärjestöyhteistyöhön ja potilaiden osallistumiseen kannustava ohjeistus suomalaisille tutkijoille. 

Potilaiden osallisuus nähdään yhä tärkeämpänä osana lääke- ja terveystieteellistä tutkimusta, ja osallisuuden edistäminen on vahvasti tunnistettu kansallisissa terveys- ja lääkepoliittisissa linjauksissa. Yhteistyö tutkijoiden ja potilaiden sekä potilasjärjestöjen välillä lisää tutkimuksen laatua, ja auttaa kehittämään tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä ja tulosten hyödynnettävyyttä potilasnäkökulmasta. Rationaalisen lääkehoidon tutkimuksessa potilaiden osallisuuden varmistava tutkimus tukee lääkehoitoprosessin eri vaiheiden kehittämistä potilaskeskeisiksi. 

Tarkastuslistan ja sen liitekuvien tarkoituksena on rohkaista tutkijoita kehittämään pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, ja antaa konkreettisia vinkkejä siitä, missä tutkimuksen eri vaiheissa potilasnäkökulma kannattaa huomioida. Tavoitteena on vahvistaa potilaiden osallisuutta rationaalisen lääkehoidon, lääkeinformaation ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksissa ja näin lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta. 

Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Tarkastuslistasta ja liitekuvista on tulossa ruotsin- ja englanninkielinen versio myöhemmin.

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, professori, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto, [email protected]
  • Mirjami Tran Minh, erityisasiantuntija, SOSTE, [email protected], Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän sekä RATTI -tutkimusverkoston Potilaan osallisuus rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa -työryhmän jäsen
  • Päivi Kiviranta, FT, kehittämisasiantuntija, Fimea, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike