Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea kokosi moniammatillisen verkoston ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi

1.10.2012

Fimea kokosi moniammatillisen verkoston ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on koonnut moniammatillisen verkoston ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Verkoston tarkoituksena on kehittää ja selkiyttää moniammatillisia käytännön toimintamalleja Suomessa sekä tukea niiden paikallista ja käyttäjälähtöistä käyttöönottoa.

Kehittämisverkoston ensimmäinen työpajamuotoinen tapaaminen järjestettiin Helsingissä 27.9.2012. Verkoston toiminta on avointa, joten mukaan toivotaan myös uusia toimijoita.

Moniammatillinen työskentely valtakunnalliseksi toiminnaksi

Verkoston toiminnalla pyritään liittämään lääkehuolto entistä tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää lääkepoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Fimean tehtävänä on laatia verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä.

Verkoston ytimenä toimiva kehittämisverkosto on koottu paikallisesti toimivista kehittämistiimeistä, jotka ovat käytännön ammattilaisten muodostamia. Tiimeihin on saatu mukaan samalla paikkakunnalla toimivia lääkäreitä, farmaseutteja tai proviisoreita ja hoitajia.

Kehittämisverkoston pääsiallisena työskentelymuotona on työpajatoiminta. Tarkempi toimintamalli ja yhteiset tavoitteet määritellään alkuvaiheessa yhdessä kehitystyöhön osallistuvien toimijoiden kanssa.

Kehittämisverkoston ympärillä olevat sidosryhmät ja eri viranomaiset muodostavat laajan yhteistyöverkoston, joka kutsutaan kerran vuodessa arvioimaan kehittämisverkoston työn etenemistä ja tuloksia. Laajan yhteistyöverkoston tehtävänä on osaltaan mahdollistaa kehittämistyön tulosten levittäminen valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Kutsu kehittämisverkostoon

Kehittämisverkoston toiminta perustuu paikallisten moniammatillisten tiimien omaan kehittämistyöhön. Kehittämisverkoston toiminta on avointa ja siihen otetaan mukaan myös uusia toimijoita. Kehittämisverkosto kutsuukin toimintaan mukaan lisää paikallisia lääkkeiden käytön järkeistämiseksi perustettuja kehittämistiimejä. Mukaan haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä Anne Kumpusalo-Vauhkoseen tai Antti Mäntylään.

Lue lisää:

Verkoston suunnitelma (pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 050 447 2877

Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p. 050 3715 689

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike