Master Data Management

SPOR / Master Data Management

Kaikki lääketieto samaan paikkaan ja samasta paikasta

Ydintiedon eli master datan hallinto kuuluu Euroopan lääkeviraston järjestelmäkehityksen yhteisen tiedon ohjelmaan (data integration). Lue lisää: MDM Road Map (EMA) (pdf, englanniksi)

Tällä hetkellä lääketiedot ovat Euroopassa osin sirpaloituneet eri tietokantoihin ja Euroopan kokoisen kuvan muodostaminen on ollut hankalaa. Peruslääketiedoille on myös käyttötarpeita monissa prosesseissa niin virastoissa kuin teollisuudessakin, mutta eri järjestelmät eivät välttämättä seurustele sujuvasti keskenään ja tietojen ulos saaminen on voinut olla hankalaa. 

Master Data Management (MDM)–hankkeella pyritään keräämään kaikki ISO IDMP-standardien mukainen ydinlääketieto yhteen tietokantaan. Ydintiedon hallinta mahdollistaa tiedon keräämisen, tallentamisen, säilyttämisen ja käyttöön saattamisen samasta paikasta samalla tekniikalla. Rajapintojen avulla virastot ja teollisuus voivat rakentaa yhteyden tietokantaan ja tietoa voidaan välittää molempiin suuntiin. MDM koskee niin ihmis- kuin eläinlääkkeitäkin.

Myös lääkevirastojen lukuisat muut järjestelmät ja tietokannat käyttävät tulevaisuudessa samaa ydinlääketietokantaa. Muutokset viedään vaiheittain läpi seuraavien vuosien aikana.

Ydinlääketietokantaan tallennetaan vain ISO IDMP-standardien mukaista tietoa. Sisältönsä (substance, product, organisation, referentials) mukaan ydinlääketietokanta on nimetty SPOR-tietokannaksi. Tietokantaan vievä järjestelmä varmistaa, että kaikki sinne syötettävä tieto täyttää asetetut kriteerit. Näin voidaan varmistaa virastojen ja teollisuuden välisen tiedonvaihdon laatu.