SPOR tukiverkostot

SME –OFFICE

Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua neuvontaa hallinnollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Välittää kohdennettua tietoa myös SPOR-järjestelmän käyttöönotosta ja kehittymisestä.
SME-statuksen ja siihen sisältyvät palvelut saa täyttämällä sähköisen lomakkeen SME-toimiston sivuilla.


CHANGE LIAISON – VERKOSTO

Change Liaison-verkosto on joukko kansallisista virastoista ja teollisuudesta koottuja ihmisiä, joiden tehtävänä on välittää tietoa SPOR-hankkeesta omille sidosryhmilleen.

 

Industry Liaisons – teollisuuden yhteyshenkilöt

Teollisuuden piiristä nimitettyihin yhteyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä SPOR-asioissa.  Yhteydenpitokielenä toimii englanti, koska Suomeen ei ole nimetty omaa teollisuuden edustajaa.

Seuraavissa organisaatioissa toimii Industry Change Liaison:

Association of the European Self-Medication Industry, EuropaBio, European Biopharmaceutical Enterprises, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry, European Group of Generic Veterinary Products, EuroPharm SMC, Eye-Care Industries - European Economic Interest Grouping, International Federation for Animal Health Europe, Medicines for Europe and Vaccines Europe.

NCA Liaisons - kansallisten virastojen yhteyshenkilöt

Kansallisten virastojen yhteyshenkilöt tiedottavat SPOR-hankkeesta omissa virastoissaan ja omille sidosryhmilleen.

[email protected]