Uutiset-näyttösivun murupolku

Käännöksistä ja kielenkäytöstä

2.12.2008

 Käännöksistä ja kielenkäytöstä

Käännösten laatiminen on työlästä ja siihen kulutetaan paljon hakijoiden resursseja. Ei niiden tarkastaminenkaan aina käden käänteessä suju, mikä sitoo paljon tarkastajien työaikaa.

Hakijat voisivat nykyään yhä useammin turvautua valmiisiin käännöksiin. Prosesseissa käytetään usein samoja englanninkielisiä lähtötekstejä ja niiden kääntäminen ja tarkastaminen uudelleen kerta toisensa jälkeen on turhaa työtä. Kansallisten tekstien laatiminen on erityisen helppoa, jos valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet on aiemmin harmonisoitu. CMDh ja CHMP jatkavat harmonisaatiota vuosittain noin kymmenelle vanhalle lääkeaineelle. Nämä lääkeaineet valitaan sen perusteella, että niiden valmisteyhteenvedot, käyttöaiheet, annostukset ja muu potilasinformaatio eroavat paljon maasta maahan. Jo harmonisoidut tekstit käännöksineen löytyvät EMEAn sivustolta.

Monesti muulloinkin on mahdollista olla keksimättä pyörää joka kerran uudestaan. Hajautetuissa menettelyissä ja tunnustamismenettelyissä on usein mukana ryppäällinen hakemuksia täsmälleen samoilla teksteillä. Myös prosessien kuluessa tekstejä kopioidaan suoraan aiemmista prosesseista. Kansallisten käännösten vaiheessa hakijoiden kannattaa tarkastaa esimerkiksi Lääkelaitoksen verkkosivuilta viime aikoina hyväksytyt samaa lääkeainetta käsittelevät valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet. Jos suomennokset vaikuttavat sopivan hyvin englanninkielisiin alkuperäisteksteihin, ne voi kopioida suoraan.

Perusniksejä

Kauppanimen taivuttaminen on usein turhaa. Jos valmisteyhteenvedossa tai pakkausselosteessa kirjoitetaan Ihmelääke-tableteista tai Ihmelääke-valmisteesta, on helppoa systemaattisesti taivuttaa termi tabletti tai valmiste aina oikeaan muotoon. Jos sattuisi tulemaan tarvetta vaihtaa lääkkeen nimi Ihmelääkkeestä Tökötiksi, se käy helposti Wordin etsi-korvaa -toiminnolla, eivätkä sijapäätteet sotkeudu.

Järkevät ja identtiset kappalejaot sekä englanninkielisessä alkuperäistekstissä että käännöksessä helpottavat tarkastamista.

Kieliasu selkeäksi

Käännöstyössä on usein otettava pieniä vapauksia, jotta suomen- ja ruotsinkielisistä lauseista saadaan ymmärrettäviä. Alkuperäistekstissä voi olla käsitteitä selityksineen, ns. latinismeja, jotka voi yleensä huoletta jättää suomenkielisestä käännöksestä pois. Esimerkiksi ”inflammation of the tongue (glossitis)” voitaisiin suomenkielisessä versiossa korvata pelkästään sanoilla ”kielen tulehdus”. Jos latinismit haluaa sisällyttää tekstiin, ne kannattaa jättää sulkeisiin selväkielisten termien perään. Niitä luultavasti tarvitaan vain hyvin harvoin pakkausselosteissa.

Yksittäisten sanojen oikeinkirjoituksen tarkistamiseen tai oikean synonyymin valintaan voi käyttää apuna esimerkiksi Terveysportin hakupalveluita. Lääketieteen termit -kirjaa (5. painos, Duodecim 2007) voi myös suositella suomenkielisten termien lähteeksi.

Adessiivitautia on pyrittävä kitkemään ja suomen kielen sijamuotoja on käytettävä oikein. ”Tätä lääkettä käytetään potilailla, jotka sairastavat hypokondriaa” pitäisi kirjoittaa ” Tätä lääkettä käytetään potilaille, jotka sairastavat hypokondriaa”.

Toinen kitkettävä seikka on juhlallisuus. Tämä onnistuu helpoiten jättämällä termit ”tulee / ei tule” sekä ”mikäli” käyttämättä. Ne voi useimmiten korvata sanoilla ”saa / ei saa” tai ”pitää / ei pidä” sekä ”jos”.

Haittavaikutusten luokittelu pakkausselosteissa

Pakkausselosteissa havaitaan monesti hankaluuksia haittavaikutusten yleisyyden selittämisessä. Prosenttiluvut (esim. hyvin harvinainen – alle 0,01 %:lla potilaista) tai murtoluvut suurempi/pienempi merkkeineen (esim. harvinainen: <1/1000, >1/10 000 potilaista) eivät ole kovin havainnollisia tai ymmärrettäviä. Valmisteyhteenvetojen yhteydessä terminologia on standardoitu, joten siinä kannattaa pidättäytyä. Mutta suomenkielisessä pakkausselosteessa voi aivan hyvin käyttää terminologiaa:

  • Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)
  • Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)
  • Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)
  • Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)
  • Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta).

Vaikealukuisuuden välttämiseksi on syytä harkita, tarvitaanko kahden suuntaisia määritteitä, kuten Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta mutta yli 1 potilaalla tuhannesta).

Lopuksi eräitä toistuvasti hankaluutta aiheuttavia yksittäisiä termejä ja käännösehdotuksia:

Ei suositella käytettäväksi

Suositellaan käytettäväksi

alhainen verenpaine

matala / liian matala verenpaine

hypotonia

hypotensio

kaliumtasot / kaliumarvot plasmassa

kaliumpitoisuus veressä (tai plasmassa)

keho

elimistö / ruumis

keuhkoastma

astma

kreatiniinipitoisuus XX mg/dl

kreatiniinipitoisuus YY mikromol/l

lääkkeen plasmapitoisuus

lääkkeen / lääkeaineen pitoisuus veressä (tai plasmassa)

NSAID-lääkkeet / ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet / NSAIDit / tulehduksen hoidossa käytetyt kipulääkkeet

tulehduskipulääkkeet (eli NSAIDit)

ACE-estäjät, COX-2-estäjät, CYP-estäjät

ACE:n estäjät, COX:n estäjät, CYP:n estäjät

Angiotensiinireseptorin antagonistit

Angiotensiinireseptorin salpaajat tai AT II –reseptorin salpaajat

Kalsiumkanavan antagonistit

Kalsiumkanavan salpaajat tai kalsiumsalpaajat

lääke ei ole tarkoitettu aloitushoitoon verenpainepotilaille

lääke ei ole tarkoitettu hoidon aloitukseen verenpainepotilaille.

lääke on vasta-aiheinen näille potilaille

lääke on vasta-aiheista näille potilaille

potilailla voi esiintyä ihon punoitusta

potilaille voi ilmetä ihon punoitusta

potilaille, joilla esiintyy maksan vajaatoimintaa

potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta

tabletit voidaan ottaa joko ruuan kera tai ilman.

tabletit voi ottaa joko ruuan kera tai tyhjään mahaan

käytöstä tällä potilasryhmällä on vähän kokemusta

käyttökokemus lääkkeestä näiden potilaiden hoidossa on vähäinen

hoitokokemuksia ei ole vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilasta / käytöstä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla ei ole kokemusta

ei ole olemassa kokemuksia vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta tällä lääkkeellä

Käsitepari severe / serious on joskus hankala mutta ei silti pidä sotkea termejä vaikea / vakava käännöksissä. Jonkin ilmiön vaikeusasteen määrittely englanninkielisillä termeillä mild / moderate / severe puolestaan on käännettävissä lieväksi / kohtalaiseksi (tai keskivaikeaksi) / vaikeaksi (tai vaikea-asteiseksi).

 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike